Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Ar tieslietu ministra 1996. gada 11. marta rīkojumu zvērināta notāre ir iecelta amatā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā.

Izglītība:
- Augstākā. 1995. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju;
- Iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē.

Tālākizglītība:
- Projektu vadīšanas un komercizglītības centra seminārā „Amatu aprakstu un darba aprakstu izstrāde”;
- Mācību konsultatīvā centra „Funditus” lekciju ciklā „Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un turpmākā rīcība ar neizpirktajiem zemes gabaliem”;
- Seminārā „Zemesgrāmatas ieraksti un atzīmes, to saturiskā izpratne un saistība”;
- Šveices notariāta organizētajā Starptautiskā notariāta institūta seminārā komerctiesībās, mediācijā un elektroniskā paraksta jautājumos.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.


Norēķinu rekvizīti:
PVN Nr.:LV03057010116,
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.: LV26UNLA0002067612373

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 13:00 - 19:00
Otrdiena 09:00 - 15:00
Trešdiena 13:00 - 19:00
Ceturtdiena 09:00 - 15:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Agrita Liepniece

Agrita Liepniece