Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Notāri viņas ikgadējā atvaļinājuma laikā no 16.11.2017. līdz 24.11.2017. aizvieto zvērināta notāre Sarmīte Orlovska (Cēsu iela 31 k-9, Rīga).

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Ar tieslietu ministra 1996. gada 11. marta rīkojumu zvērināta notāre ir iecelta amatā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā.

Izglītība:
- Augstākā. 1995. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju;
- Iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē.

Tālākizglītība:
- Projektu vadīšanas un komercizglītības centra seminārā „Amatu aprakstu un darba aprakstu izstrāde”;
- Mācību konsultatīvā centra „Funditus” lekciju ciklā „Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un turpmākā rīcība ar neizpirktajiem zemes gabaliem”;
- Seminārā „Zemesgrāmatas ieraksti un atzīmes, to saturiskā izpratne un saistība”;
- Šveices notariāta organizētajā Starptautiskā notariāta institūta seminārā komerctiesībās, mediācijā un elektroniskā paraksta jautājumos.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.


Norēķinu rekvizīti:
PVN Nr.:LV03057010116,
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.: LV26UNLA0002067612373

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 13:00 - 19:00
Otrdiena 09:00 - 15:00
Trešdiena 13:00 - 19:00
Ceturtdiena 09:00 - 15:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Agrita Liepniece

Agrita Liepniece