2021. gada 1. novembrī zvērinātas notāres amata pienākumus Alūksnē sāk pildīt Baiba Gabriēle

2021. gada 1. novembrī zvērinātas notāres amata pienākumus Alūksnē sāk pildīt Baiba Gabriēle.

Ņemot vērā to, ka šobrīd Gulbenē nav notāra, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir  uzdevis Baibai Gabriēlei pirmdienās ierasties savu pienākumu pildīšanai Gulbenē.

Baibai ir maģistra grāds tiesībzinātnēs, un 15 gadus viņa ir bijusi zvērinātas notāres palīdze. Pirms darba gaitām notariātā Baiba strādājusi Rīgas rajona un Rīgas apgabaltiesā.

Zvērinātas notāres Baibas Gabriēles birojs Alūksnē atrodas Helēnas ielā 52, savukārt Gulbenē notāre pieņems apmeklētājus Ābeļu ielā 8.

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformācija atrodama šā portāla sadaļā “Meklēt notāru”.