Aicinājums pieteikties zvērināta notāra eksāmenam 21.-28.02.2023.

Tieslietu ministrs ir izsludinājis, ka zvērināta notāra eksāmens notiks - pirmā daļa 2023. gada 21., 22. un 23. februārī, otrā daļa 2023. gada 24. februārī, bet trešā daļa 2023. gada 27. un 28. februārī.

Iesniegumus par atļauju kārtot eksāmenu, apliecinot savu atbilstību Notariāta likuma 16. panta prasībām un pievienojot dzīves gājuma aprakstu (CV), pierādījumus par atbilstību Notariāta likuma 9. panta pirmās daļas 1.-5. punkta prasībām, Notariāta likuma 11.² pantā minētās atsauksmes un kvīti par eksāmena naudas samaksu, var iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) četru nedēļu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas (paziņojums publicēts 10.11.2022).

Tālr. uzziņām 67036722.