Lauris Makars apstiprināts par zvērināta notāra Eduarda Virko palīgu

Zvērināta notāra palīga svinīgo solījumu tieslietu ministram šodien nodeva Lauris Makars, līdz ar to viņš varēs turpināt pildīt zvērināta notāra Eduarda Virko palīga pienākumus.

Zvērinta notāra palīgs dod solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus, savukārt ministrs viņu apstiprina zvērināta notāra palīga amatā, Lauri Makaru – atkārtoti, jo viņš jau iepriekš ir bijis zvērinātas notāres Ināras Ceičas palīgs. Kopumā Lauris Makars notariātā strādā jau 16 gadus, un tā ir viņa vienīgā darba vieta līdz šim.

Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas prombūtnes laikā un gadījumos, kad jāizdara notariālā darbība ārpus zvērināta notāra prakses vietas.

Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis divdesmit viena gada vecumu, ieguvis otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, vismaz divus gadus darbojies pie zvērināta notāra un ir nokārtojis zvērināta notāra palīga eksāmenu. 

Zvērinātu notāru palīgiem, kuri šajā amatā darbojušies vismaz divus gadus, pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas ir priekšrocības tikt apstiprinātiem par zvērinātiem notāriem.

Latvijā šobrīd praktizē 99 zvērināti notāri. Pie viņiem strādā 64 palīgi.