Māra Veisa un Zanda Lakstīgala-Veilande devušas zvērināta notāra palīga svinīgo solījumu

Šodien, 15. novembrī, Māra Veisa un Zanda Lakstīgala-Veilande pēc svinīgā solījuma došanas tieslietu ministram tika apstiprinātas par zvērinātu notāru palīdzēm Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā. Viņas uzsāks zvērināta notāra palīga darbu attiecīgi pie zvērinātām notārēm Lindas Damanes un Anitas Elksnes.

Mārai Veisai ir Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds tiesību zinātnēs, un viņa jau kopš 2006. gada darbojas jurisprudencē. Lindas Damanes birojā kā juriste Māra Veisa strādā kopš 2014. gada, un nu pildīs zvērināta notāra palīga pienākumus.

Arī Zandai Lakstīgalai-Veilandei ir Latvijas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija, bet zvērinātas notāres Anitas Elksnes birojā viņa strādā jau kopš 2013. gada.   

“Palīga loma zvērināta notāra biroja ikdienas darbā ir ļoti vērtīga. Pateicoties palīga iesaistei notariālo pakalpojumu nodrošināšanā, sabiedrībai tie kļūst pieejamāki un var notikt ātrāk un klientam ērtāk, kā arī vieglāk var tikt īstenoti ārpus zvērināta notāra prakses vietas. Turklāt tad, kad zvērināts notārs ir atvaļinājumā, cilvēkiem, kuriem viņš sniedz notariālo atbalstu, nav jāatliek savas juridiskās darbības, jo procesus šajā laikā nodrošina zvērināta notāra palīgs,” stāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča, uzsverot, ka tieši tāpēc zvērināta notāra palīga kvalifikācijai ir jābūt augsti profesionālai, bet personiskajai dabai – dziļi empātiskai un cilvēkus mīlošai.

Arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, apstiprinot amatā Māru Veisu un Zandu Lakstīgalu-Veilandi, savā uzrunā uzsvēra, ka šajā profesijā nozīmīga ir ne tikai profesionālā izaugsme un zināšanu attīstība, bet arī cilvēciska attieksme pret ikvienu klientu.Viņš abām nākamajām zvērinātu notāru palīdzēm novēlēja reiz kļūt arī par zvērinātām notārēm un turpināt stiprināt šīs tiesu varai piederīgās brīvās juridiskās profesijas salīdzinoši augsto reputāciju sabiedrībā.

Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas prombūtnes laikā un gadījumos, kad jāizdara notariālā darbība ārpus zvērināta notāra prakses vietas.

Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis divdesmit viena gada vecumu, ieguvis otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, vismaz divus gadus darbojies pie zvērināta notāra un ir nokārtojis zvērināta notāra palīga eksāmenu. 

Zvērinātu notāru palīgiem, kuri šajā amatā darbojušies vismaz divus gadus, pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas ir priekšrocības tikt apstiprinātiem par zvērinātiem notāriem.

Latvijā pašlaik praktizē 100 zvērināti notāri. Pie viņiem strādā 66 palīgi.