Zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes programma 2018. gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumu Nr. 485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība" 20. punktu publicējam zvērinātu notāru 2018. gada kvalifikācijas pārbaudes programmu.

Zvērinātu notāru regulārās kvalifikācijas pārbaudes uzdevums ir pārbaudīt zvērināta notāra zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajai darbībai, lai veicinātu zvērinātu notāru nepārtrauktu profesionālās un akadēmiskās kvalifikācijas celšanu visas zvērināta notāra prakses laikā un uzlabotu zvērinātu notāru sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti.

Lēmumu par regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu pieņem tieslietu ministrs. Nākamā kvalifikācijas pārbaude plānota š.g. 27. augustā.

Pielikumi:
Programma uz 13 lp.