Baiba Pelnēna

Kurzemes apgabaltiesa

Notāres prakses vietas Liepājā, Graudu ielā 27/29 (praktizēja no 02.09.2010. līdz 30.11.2018.) lietas nodotas notārei Aijai Burbeckai.