Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Ar tieslietu ministra 2002. gada 2. maija rīkojumu zvērināta notāre ir iecelta amatā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā.

Izglītība:
- Augstākā, 1999. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju;
- 2008. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Tālākizglītība:
- 2004. gadā piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas mācību kursā „Izprotot Eiropas Savienības tiesības”;
- 2004. gadā piedalījās Latvijas Juridiskā centra kursā „Par juristu profesionālā līmeņa celšanas un zvērinātu advokātu sagatavošanas kursu beigšanu”;
- 2007. gadā piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā „Ģimenes tiesību starptautiskie un nacionālie tiesību aspekti”;
- 2008. gadā piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā „Juridisko profesiju starpdisciplinārās mācības par zemesgrāmatu un civiltiesību aktualitātēm”.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Atzinības:
2008. gada 7. novembrī pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas notariāta attīstībā.

2013.gada 20.septembrī pasniegta Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme.
Notāru padomes priekšsēdētāja no 2005.līdz 2011. gadam. I.Pilsētnieces vadītajā Padomes darbā būtiskākais sasniegums bija zvērinātu notāru kvalifikācijas prasību ieviešana, zvērinātu notāru profesionālās maģistrantūras programmas izveides inicēšana un iekšējās kontroles iedibināšana, kas būtiski ir uzlabojusi notariāta sistēmu. Realizējot I.Pilsētnieces iniciatīvas, uzsākts un joprojām notiek aktīvs darbs, lai veidotu sabiedrības izpratni par notariāta un Latvijas tiesu sistēmu kopumā. I.Pilsētniece ir prasmīga organizatore, kas spēj personiskās intereses pakārtot organizācijas un sabiedrības vajadzībām.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 10:00 - 16:00
Otrdiena 10:00 - 16:00
Trešdiena 10:00 - 16:00
Ceturtdiena 10:00 - 16:00
Piektdiena 10:00 - 16:00

Ilze Pilsētniece

Ilze Pilsētniece