Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Ar tieslietu ministra 1993. gada 6.augusta pavēli zvērināts notārs ir iecelts amatā Kurzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Talsos.

Izglītība:
Augstākā, 1995. gadā absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis jurista kvalifikāciju.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notārs ir nokārtojis zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notārs ir nokārtojis zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Atzinības:
2008. gada 7. novembrī notārs apbalvots ar Tieslietu ministrijas III pakāpes goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu.

Tituls "Gada notārs 2012".

2013.gada 20.septembrī pasniegta Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme.
I.Šermukšnis pildīja Notāru padomes priekšsēdētāja pienākumus 2002. gadā. Izstrādāja Latvijas Notariāta sistēmas attīstības vadlīnijas, uz kurām tiek balstīta visa notariāta sistēmas attīstība līdz šai dienai, tai skaitā liekot akcentu uz izglītības, disciplīnas, ētikas prasību paaugstināšanu un notāra lomas palielināšanu civiltiesiskajā apritē, kā arī notāra darba organizēšana pēc „vienas pieturas aģentūras” principiem. I.Šermukšņa vadībā Padome 1999. gadā nāca ar priekšlikumiem normatīvo aktu sakārtošanas koncepcijas projektam cita starpā izsakot ierosinājumu konceptuāli noteikt kādas tiesību sistēmas modelis ir pamatā Latvijas tiesību sistēmai, jo tieši viena modeļa izvēle un pieturēšanās pie tā garantē dažādu normatīvo aktu savstarpējo savietojamību.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 16:00
pārtraukums no 12:00 - 13:00
Otrdiena 09:00 - 16:00
pārtraukums no 12:00 - 13:00
Trešdiena 09:00 - 16:00
pārtraukums no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 09:00 - 16:00
pārtraukums no 12:00 - 13:00
Piektdiena 09:00 - 16:00
pārtraukums no 12:00 - 13:00

Indulis Šermukšnis

Indulis Šermukšnis