Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam


Kopš 2013.gada 28.novembra zvērināta notāre Laila Poriete ir atstādināta no
amata saskaņā ar tieslietu ministra Jāņa Bordāna 21.11.2013. lēmumu
Nr.1-4.1/246. Zvērinātas notāres L.Porietes notariālās lietas nodotas
zvērinātai notārei Diānai Tučkus.


Raksturojums

Ar tieslietu ministra 2003. gada 17. septembra rīkojumu Nr.10-10.2/545 zvērināta notāre ir iecelta amatā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā.

Izglītība:
Augstākā, 1996. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju un tiesību bakalaura grādu.

Tālākizglītība:
- Piedalījusies Mācību konsultatīvā centra „Funditus” lekciju ciklā „Pirmpirkuma tiesības un to realizācijas process” (Apliecība, izdota 2007. gada 17. aprīlī);
- Piedalījusies Mācību konsultatīvā centra „Funditus” lekciju ciklā „Mantojuma tiesības” (Apliecība, izdota 2007. gada 25. aprīlī);
- Piedalījusies seminārā „Aktuālākās likuma prasības līguma slēgšanas procesā, to pielietojums praksē” (RAJOS Apliecība Nr. RSALP-20518, izdota 2007. gada 16. jūnijā);
- Piedalījusies SIA „Merkūrijs konsultants” seminārā (2008. gada 5. februārī) „Zemesgrāmatās ieraksti un atzīmes, to saturiskā izpratne un saistība” (Apliecība Nr. MZIA-12512);
- Piedalījusies Mācību konsultatīvā centrā „Funditus” lekciju ciklā „Kopīpašuma institūts, tā izpratne un nozīme civiltiesisko darījumu apritē” (Apliecība, izdota 2008.gada 6.februārī).

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 10:00 - 17:00
Otrdiena 10:00 - 17:00
Trešdiena 10:00 - 17:00
Ceturtdiena 10:00 - 17:00
Piektdiena 10:00 - 16:00

Laila Poriete

Laila Poriete