Default user

Liene Grāvīte

Notāres prakses vietas Ventspilī, Kuldīgas ielā 26 (praktizēja no 21.03.1994. līdz 15.04.2018.) lietas nodotas notārei Gijai Zablovskai.