Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

» Atbildes uz Jūsu jautājumiem

Publicēts: 24.07.2009 - 20.46 | Kategorijas: .

Jautājums

Labdien! Sakiet, lūdzu, ja cilvēks ir apcietinājumā, gaida tiesu, un viņam ir municipālais dzīvoklis, neprivatizēts. Vai viņa radiniekiem, pēc viņa lūguma, ir tiesības šādu dzīvokli izīrēt trešajām personām? Vai šis dzīvoklis tiks aizliegts lietošanai? Ceru, ka apmēram sapratāt manu jautājumu, cik nu mācēju izklāstīt. Ar cienju, Ilze.

Atbilde

Labdien!

Visticamāk, šo neprivatizēto municipālo dzīvokli šis cilvēks lieto uz īres līguma pamata. Viņa attiecības ar izīrētāju (šajā gadījumā – pašvaldību) regulē īres līgums un 16.02.1993. likums "Par dzīvojamo telpu īri", kurš nosaka, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums. Īrnieks ir tiesīgs nodot savu dzīvokli vai daļu no tā apakšīrē, bet tikai ar izīrētāja (šajā gadījumā pašvaldības) un kopā ar īrnieku dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu (ja tādi ir un šajā dzīvoklī ir likumīgi iemitināti) rakstisku piekrišanu, par to rakstveidā noslēdzot apakšīres līgumu uz termiņu, kas nevar pārsniegt pašu īres līgumu un nosakot apakšīres maksu un maksu par pakalpojumiem pēc dzīvojamās telpas apakšīres līguma, pusēm vienojoties.

Īrniekam jāzina, ka atbilstoši minētam likumam arī atrodoties pagaidu prombūtnē, ja viņš ir nodevis dzīvokli apakšīrē, īrnieks paliek atbildīgs izīrētājam (pašvaldībai) saskaņā ar īres līgumu.

Jāatceras, ka īrnieka pagaidu prombūtne neatbrīvo viņu no visu dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēto saistību izpildes un viņam ir tiesības uz dzīvojamās telpas īres attiecību saglabāšanu, ja viņš izpilda visus pienākumus saskaņā ar šīs dzīvojamās telpas īres līgumu.

Ja Jums ir nepieciešams saņemt konsultāciju par pašvaldības dzīvokļa nodošanu apakšīrē, Jums jāvēršas pēc juridiskas palīdzības pie zvērināta advokāta vai praktizējoša jurista. Ja būs nepieciešama pilnvara pārstāvēt īrnieku šajā jautājumā, tad Jums būs jāvēršas pie Latvijas Republikas zvērināta notāra ar prakses vietu apgabalā, kurā atrodas ieslodzījuma vieta (cietums), lai noformētu atbilstošu pilnvaru.

Jautājumu tēmas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

  • Maija: Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?... Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?
  • Jānis Lācis: Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?... Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?
  • Lolita: Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā. Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna ... Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā.
Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna tēvu kārot visas lietas, bet tas nav izdarīts. Bērns ir sasniedzis pilngadību, vai viņš var  šīs lietas kas saistās ar īpašuma nostiprināšanu darīt pats?
  • Inga: Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga,... Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga, pie kura notāra mēs vēršamies? Kur to darīt Kurzemē - Saldū vai Skrundā, varbūt pat Liepājā. Bioloģiskais tēvs savu piekrišanu ir devis, tāpēc viņš jānogādā pie tuvākā notāra.
Kādi vēl dokumenti nepieciešami -skaidrs, ka pases, bērna dzimšanas apliecība, kas vēl?
  • Henrijs: Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ... Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ? Zemesgrāmatā ir norādīts, ka viņa ir 1/4 domājamās daļas īpašniece , bet mājā ir četri dzīvokļi.
  • Tatjana: Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?... Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?
  • Liene: Labdien, Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo ... Labdien,
Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo dzīvokli uztur maksā komunālos maksājumus visu šo laiku, tikai dažādu apsvērumu dēļ dzīvoklis nav noformēts juridiski. Kur manai mammai būtu jāgriežās, lai risinātu šo situāciju, un kādi dokumenti būtu nepieciešami? Paldies.
  • Āris: Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos t... Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos to apliecināt rakstiski. Pie tam, darījums ir bijis izpildīts un to vēlētos apliecināt abas puses rakstiski, nolūkā šo rakstveida apliecinājumu iesniegt trešai personai.