Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

» Papildus informācija par raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” atspoguļoto

Raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” atspoguļotās situācijas sakarā notāriem pašlaik kļūdaini tiek piedēvēts pienākums – pārliecināties par skaidrās naudas izcelsmi, izsniedzot mantojuma apliecību, kas patiesībā ir tikai kontrolējošo institūciju uzdevums un kompetence. Vienlaikus ir pamatoti pārmetumi notāram par ļoti kritisku komunikācijas formu sarunā ar potenciālo klientu.

Lai izvērtētu situāciju kopumā, 5. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome uzklausīs Dainu Andersoni par darbībām, kas veiktas Lidijas Dirnēnas mantojuma lietā. Vienlaikus Padome ir lūgusi notārei komentēt LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” atspoguļotās konsultācijas saturu un komunikācijas veidu ar klientu.

Saskaņā ar Civillikumu mantiniekam piekrīt visa kustamā un nekustamā manta, kas piederēja mantojuma atstājējam, kā arī mantojuma atstājēja tiesības un saistības, pat, ja mantojuma priekšmets nav ierakstīts mantojuma apliecībā. Zvērināta notāra izsniegtā mantojuma apliecība apliecina mantinieka mantošanas tiesības, bet neapliecina īpašuma piederību mantojuma atstājējam. Mantojuma apliecība nekādā veidā neapliecina un nevar apliecināt tajā norādītās mantas izcelsmi. Tā nevar tikt dēvēta par fikciju, jo nekādā veidā nepierāda mantas vai naudas izcelsmi, kas ir kontrolējošo institūciju kompetence, un mantojuma apliecība nav tām šķērslis veikt pārbaudi.

Mantojuma sarakstu un mantas novērtējumu, kas tiek ierakstīts mantojuma apliecībā, mantojuma lietā iesniedz mantinieki, pievienojot to mantošanas iesniegumam un apzinoties kriminālatbildību, kas var iestāties par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Zvērināts notārs mantojuma lietas vešanas procesā, likumā noteiktajos gadījumos pārbauda visus ierakstus publiski pieejamos valsts reģistros – Iedzīvotāju reģistrā, Zemesgrāmatā, Komercreģistrā, Nederīgo dokumentu reģistrā, Meklējamo personu reģistrā un citos ārējos reģistros, kā arī Notāru padomes vestajos reģistros: Mantojumu reģistrā, Publisko testamentu reģistrā un Atsaukto pilnvarojumu reģistrā.

Lai gan zvērināti notāri praksē pārliecinās arī par reģistrējamas kustamas mantas piederību (tādiem mantojuma priekšmetiem kā transportlīdzekļi, akcijas, kapitāla daļas, naudas noguldījumi bankās u.tml.), zvērināta notāra rīcībā nav nevienas iespējas vai resursu pārbaudīt nekur nereģistrētas kustamas mantas piederību (piemēram, mākslas un antikvāri priekšmeti, dzīvokļa iekārtas, skaidra nauda, dārglietas u.tml.).

Padomes ieskatā, rodoties šaubām par mantojuma apliecībā norādītās mantas piederību un izcelsmi, tas ir jāpārbauda iestādēm, kuru kompetencē ir šādu pārbaužu veikšana un tam nepieciešamās iespējas, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam vai Valsts ieņēmumu dienestam.

« Atgriezties | Uz augšu | Publikācijas datums: 2016. gada 2. februāris, 20:08

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

  • : Dzīvoju Latgalē, man ir dzīvoklis Jūrmalā, kuru ilgāku laiku izīrēju. Pēc zināma laika atklājās, ka īrnieks nav maksājis komunālos maksājumus un nu ir nozudis, bet man jāmaksā parāds ap 4000 EUR. Kā m... Dzīvoju Latgalē, man ir dzīvoklis Jūrmalā, kuru ilgāku laiku izīrēju. Pēc zināma laika atklājās, ka īrnieks nav maksājis komunālos maksājumus un nu ir nozudis, bet man jāmaksā parāds ap 4000 EUR. Kā man viņu atrast, ja man ir tikai viņa pases dati? Kur vērsties? Vai ir iespējams no viņa piedzīt nesamaksātos komunālos maksājumus?
  • : Es kopju vecu sievieti, savu kaimiņieni. Viņa ir man apsolījusi atstāt savu dzīvokli, ja turpināšu viņu kopt. Kā to noformēt?... Es kopju vecu sievieti, savu kaimiņieni. Viņa ir man apsolījusi atstāt savu dzīvokli, ja turpināšu viņu kopt. Kā to noformēt?
  • : Man pieder īpašums, kas robežojas ar zemi, pa kuru iet piebraucamais ceļš pie manas mājas. Šo zemi nupat ir privatizējis kaimiņš, kurš nevēlas, ka es pa šo ceļu braucu. Kā man rīkoties?... Man pieder īpašums, kas robežojas ar zemi, pa kuru iet piebraucamais ceļš pie manas mājas. Šo zemi nupat ir privatizējis kaimiņš, kurš nevēlas, ka es pa šo ceļu braucu. Kā man rīkoties?
  • : Vēlos uzrakstīt pilnvaru cilvēkam, kurš atrodas Latvijā (pats esmu Īrijā) , jo vēlos pārdot savu nekustamo īpašumu. Kāda tieši pilnvara man jāraksta un vai tā ir jāapstiprina notāram?... Vēlos uzrakstīt pilnvaru cilvēkam, kurš atrodas Latvijā (pats esmu Īrijā) , jo vēlos pārdot savu nekustamo īpašumu. Kāda tieši pilnvara man jāraksta un vai tā ir jāapstiprina notāram?
  • : Labdien! 2009. gadā tēvs man uzdāvināja dzīvokli. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Tas ir mans vienīgais īpašums. Deklarējos šajā īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai ... Labdien! 2009. gadā tēvs man uzdāvināja dzīvokli. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Tas ir mans vienīgais īpašums. Deklarējos šajā īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai nopirktu māju. Tēvam ir vēl trīs mantinieki no iepriekšējām laulībām. Vai viņiem ir tiesības prasīt savu daļu no summas, kas tiks iegūta, pārdodot dzīvokli? Vai viņiem ir tiesības to prasīt šobrīd vai pēc tēva nāves? Un kāds % no pārdošanas summas man jāmaksā valstij nodokļos? Paldies.
  • : 1999. gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?... 1999. gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?
  • : Mana meita brauc ekskursijā ar klasi uz Berlīni. Skolotāja ir teikusi, ka nekādas pilnvaras no vecākiem nav vajadzīgas. Vai tā tiešām ir? Vai neradīsies kādas problēmas?... Mana meita brauc ekskursijā ar klasi uz Berlīni. Skolotāja ir teikusi, ka nekādas pilnvaras no vecākiem nav vajadzīgas. Vai tā tiešām ir? Vai neradīsies kādas problēmas?
  • : Manā aprūpē ir nonācis bērns (5 gadi), kuram miruši abi vecāki. Māte nomira 2015.gadā, tēvs - nupat. Viņiem abiem piederēja īpašumi, kas pienākas bērnam. Kur man ir jāvēršas un kādas formalitātes jāno... Manā aprūpē ir nonācis bērns (5 gadi), kuram miruši abi vecāki. Māte nomira 2015.gadā, tēvs - nupat. Viņiem abiem piederēja īpašumi, kas pienākas bērnam. Kur man ir jāvēršas un kādas formalitātes jānokārto, lai īpašumus varētu pārrakstīt uz bērna vārda?