Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Vēsture

Notariāta aizsākumi:

18. gadsimta beigās Vidzemi, Kurzemi un Zemgali pievienoja Krievijai, līdz ar to izmaiņas notika ne tikai politiskajā dzīvē, bet arī likumos un tiesībās. Izmaiņām pakļāvās arī toreizējie notāri, un no šī laika civilā likumdošana bija cieši saistīta ar Krieviju. Līdz 1889.gada Krievijas tiesu reformai publisku aktu taisīšana nebija jāveic notāriem - tas ietilpa tiesu iestāžu pārziņā.

19. gs Latvijas pilsētas izcēlās visā Krievijā, jo tikai Vidzemē un Kurzemē darbojās tā sauktie publiskie notāri, kuru kompetencē ietilpa vienīgi apliecinājumu izdarīšana, turklāt viņiem nebija tiesību apliecināt visus tiesiskos darījumus. Apliecinājumus izdarīja arī tiesu iestādes.

Kamēr Latvija atradās Krievijas pakļautībā, nebija nepieciešams, lai viena darījuma noslēgšanā tiesu iestāde piedalītos vairākas reizes vairākos veidos (piemēram, lai darījums tiktu slēgts pašā tiesā ar tās tiešu piedalīšanos, bet pēc tam jau noslēgtā veidā vēlreiz tajā apstiprināts). Pirmā pasaules kara gados okupācijas vara nekādus jauninājumus civilajā likumdošanā, tai skaitā arī notariāta likumdošanā, neieviesa.

Notariāts neatkarīgajā Latvijā:

Pirmās brīvvalsts laikā notārus iecēla Latvijas Tieslietu ministrija. Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļām un notāriem izšķīra apgabaltiesa, kuras lēmumu varēja pārsūdzēt Latvijas Senātā. Interesanti, ka Latgalē kā bijušajā Krievijas Vitebskas guberņas daļā joprojām bija spēkā Krievijas iekšējā civiltiesību sistēma.

Brīvvalsts laikā tika ieviestas vienādas zemesgrāmatu reģistru forma, līdz ar ko zemesgrāmatu nodaļu sekretāri tika atbrīvoti no notariālajām funkcijām. Agrārās reformas realizācija Latgalē pēc vienādiem tiesiskiem principiem ar pārējām Latvijas daļām - Vidzemi, Kurzemi un Zemgali un daudz citu likumu izdošana (nolūkā tuvināt Latgali pārējām valsts daļām) lielā mērā iespaidoja Notariāta nolikumu.

Tiesības ieņemt notāra amatu bija pilngadīgiem Latvijas pavalstniekiem. Nedrīkstēja savienot notāra amatu ar kādu citu amatu. Speciālu izglītību vai dienesta stāžu neprasīja, bet amata kandidātus pārbaudīja sevišķa Tieslietu ministrijas komisija, turklāt personas, kurām bija augstākā juridiskā izglītība un vismaz astoņu gadu darba stāžs, bija atbrīvotas no pārbaudījuma.

Liela nozīme pirmās brīvvalsts laikā bija tieši notāra vārdam un labajai slavai, jo notāru uz tiesas sprieduma pamata varēja atbrīvot no amata, ja viņš bija nolaidīgs savu pienākumu izpildē vai ārpus dienesta izturējās tā, ka tas nav savienojams ar notāra amata cieņu, tad pēc apgabaltiesas lēmuma tieslietu ministrs notāru varēja atcelt no amata.

Arī Latvijas otrais prezidents Gustavs Zemgals, vēl pirms savas politiskās karjeras uzplaukuma, sākot ar 1924.gada martu Rīgā darbojās kā notārs.

Notāri PSRS laikā:

Līdz ar politiskajā izmaiņām sekoja arī radikālas pārmaiņas Latvijas notariātā. Ar LPSR TKP 1940. gada 16. decembra lēmumu apstiprināja noteikumus „Par Latvijas PSR valsts notariātu”. Tika likvidēts zvērināto notāru institūts un nodibināti valsts notariālie kantori pilsētās un apriņķu centros, kurus pakļāva Latvijas PSR Tieslietu tautas komisariātam.

Padomju laikos Latvijā bija tikai valsts notāri. Brīvā notariāta sistēma, kuru praktizēja pirmās neatkarīgās valsts laikā, tika atjaunota ar 1993.gadā 1.jūnijā pieņemto Latvijas Notariāta likumu. No jauna nekas netika gudrots – 1993. gadā pieņemtais tiesiskais akts, kas regulēja notāru darbību, patiesībā bija 1937. gada Notāru likums. 

« Atgriezties | Uz augšu | Publikācijas datums: 21.01.2013

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

  • Maija: Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?... Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?
  • Jānis Lācis: Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?... Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?
  • Lolita: Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā. Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna ... Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā.
Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna tēvu kārot visas lietas, bet tas nav izdarīts. Bērns ir sasniedzis pilngadību, vai viņš var  šīs lietas kas saistās ar īpašuma nostiprināšanu darīt pats?
  • Inga: Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga,... Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga, pie kura notāra mēs vēršamies? Kur to darīt Kurzemē - Saldū vai Skrundā, varbūt pat Liepājā. Bioloģiskais tēvs savu piekrišanu ir devis, tāpēc viņš jānogādā pie tuvākā notāra.
Kādi vēl dokumenti nepieciešami -skaidrs, ka pases, bērna dzimšanas apliecība, kas vēl?
  • Henrijs: Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ... Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ? Zemesgrāmatā ir norādīts, ka viņa ir 1/4 domājamās daļas īpašniece , bet mājā ir četri dzīvokļi.
  • Tatjana: Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?... Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?
  • Liene: Labdien, Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo ... Labdien,
Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo dzīvokli uztur maksā komunālos maksājumus visu šo laiku, tikai dažādu apsvērumu dēļ dzīvoklis nav noformēts juridiski. Kur manai mammai būtu jāgriežās, lai risinātu šo situāciju, un kādi dokumenti būtu nepieciešami? Paldies.
  • Āris: Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos t... Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos to apliecināt rakstiski. Pie tam, darījums ir bijis izpildīts un to vēlētos apliecināt abas puses rakstiski, nolūkā šo rakstveida apliecinājumu iesniegt trešai personai.