Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Starptautiskais notariāts

Šobrīd pasaulē dominē divas galvenās tiesību sistēmas:

Anglo-sakšu jeb "common law" (paražu tiesību) sistēma.

Šī sistēma sastopama Skandināvijas valstīs, ASV, Kiprā un citās. Paražu tiesībās notāri neuzņemas atbildību par dokumentu saturu, kurus apliecina. Tas nozīmē, ka pie katras mazākās domstarpības, piemēram, nesaskaņu gadījumā pēc līguma noslēgšanas, notiek tiesāšanās. Šāda veida notariāts iespējams valstīs, kurās ir salīdzinoši augsts dzīves līmenis, taču „mazais cilvēks” reāli netiek aizstāvēts.

Valsts paredz, ka katrs atbild par savu rīcību pats. Paražu tiesībās privileģētā situācijā ir mutvārdu liecības. Par galveno privāttiesību avotu tiek uzskatīta tiesu prakse Latīņu jeb rakstīto tiesību (civiltiesību) sistēma.

Latīņu sistēmā, pie kuras pieder arī Latvijas notariāts, ir izveidota pierādījumu hierarhija. Tajā uzsvērta rakstīto dokumentu, sevišķi notariālo aktu nozīme. Notārs uzņemas atbildību par dokumenta saturu, kuru tas apliecina. Latiņu notariāta princips ir- ikviens rakstīts dokuments satur sevī zināmu spēku, pateicoties tā atstātajām pēdām: "verba volant, scripta manent" ("runāti vārdi aizlido, uzrakstītais paliek"). Vairāk nekā 75 valstis, kurās ir latīņu notariāts, piemēram, Ķīna, Francija, Maroka , arī Latvija, apvienojušās Latīņu tipa notāru savienībā.

Latīņu tipa notāru savienība.

Valstis, kurās darbojas latīņu tipa notariāta sistēma apvieno Starptautiskā Latīņu notariāta savienība (UINL). Pēc Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas iesniegtā lūguma 1995. gadā UINL 21. kongresā arī mūsu valsts notariāts uzņemts šajā savienībā. Savienības rosina dažādu valstu notariātu starptautisko sadarbību, kā arī mēģina veicināt nacionālo notariātu attīstību.

Savienības dibināšanas mērķi:

 • veicināt, koordinēt un attīstīt notariālo darbību starptautiskajā jomā;
 • nodrošināt neatkarīgu un cieņas pilnu notāru sadarbību;
 • uzlabot darba kvalitāti ar individuālām personām un visu sabiedrību.

Savienības uzdevumi:

 • notariāta pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās;
 • sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un piedalīšanās to darbībā;
 • sadarbība ar nacionālajām, it īpaši notariāta, organizācijām;
 • tiesību sistēmas pētījumi notariālās darbības jomā;
 • piedalīšanās tiesību sistēmas saskaņošanā;
 • regulāra likumdošanas analīze ar latīņu notariāta institūciju saistītajā jomā;
 • latīņu notariāta iedvesmojošo principu izplatīšana;
 • starptautisku kongresu organizēšana;
 • šefība pār profesionālajām sanāksmēm, kuras pārsniedz nacionālās robežas.

Savienības struktūra:

 1. Savienības locekļu sapulce
 2. Pastāvīgā Padome un tās izpildkomitejas
 3. prezidents
 4. finansu uzraudzības padome

Savienības institūcijas un organizācijas.

 • Starptautiskās notariālās sadarbības pastāvīgais birojs (ONPI). Apmaina un izplata ar notariātu saistīto informāciju, sagatavo Starptautisko notariāta žurnālu (RIN), veic Pastāvīgās Padomes uzdotos pētījumu.
 • Pastāvīgie sekretāri Atrodas kontinentos, kur pastāv vismaz divpadsmit (12) notariāti – Savienības locekļi. Sekretāri piedalās savienības darbībā, glabā un izplata ar to saistīto dokumentāciju.
 • Administratīvais sekretariāts Sagatavo materiālus, kas attiecas uz dažādu Savienības orgānu darbību, un seko to virzībai. Sastāda sapulču protokolus, rūpējas par arhīvu centralizāciju un savienības ikdienas darba jautājumu vadīšanu. Savienības administratīvais, grāmatvedības un finansu centrs.
 • Starptautiskais latīņu notariāta kongress. Latiņu tipa notariāta galvenās idejas atspoguļo savienības emblēma, kurā attēlots atritināts tīstoklis, ovāls rāmis uz tā, kā arī ērglis, grāmata, koks un spalva šajā rāmi. Devīze: Lex ēst quodcumque notamus ("Notāra uzrakstītais ir likums").

Ovālais rāmis uz tīstokļa atgādina zīmoga nospiedumu. Ērglis simbolizē augstāko varu, debesu likumu, kurš nostiprinājies uz zemes, tā galvu rotā nimbs - tas ir varas un likuma gars, kurš apspīd notāra darbību, ko simbolizē grāmata un spalva. Spalva kā rakstīšanas, vēstules, paraksta, izteiktas domas un gribas simbols atspoguļo notāra veicamās darbības, norāda uz rakstītā dokumenta un tā apliecināšanas nozīmi. Grāmata ir zināšanu un likuma simbols, tā atgādina par rakstīto tiesību prioritāti, kura tika pieņemta romiešu tiesību sistēmā, uz kuras balstās latīņu tipa notariāts.

Starp citu...

Latīņu valodas vārda codex "likumu apkopojums, grāmata" sākotnējā nozīme ir "koka stumbrs", kas norāda uz tiešu jēdzienisku saistību: koks - zināšanas - grāmata - likums.

Latvijas notariāts starptautisko notariāta institūciju kontekstā

« Atgriezties | Uz augšu | Publikācijas datums: 28.11.2007

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

 • : Dzīvoju Latgalē, man ir dzīvoklis Jūrmalā, kuru ilgāku laiku izīrēju. Pēc zināma laika atklājās, ka īrnieks nav maksājis komunālos maksājumus un nu ir nozudis, bet man jāmaksā parāds ap 4000 EUR. Kā m... Dzīvoju Latgalē, man ir dzīvoklis Jūrmalā, kuru ilgāku laiku izīrēju. Pēc zināma laika atklājās, ka īrnieks nav maksājis komunālos maksājumus un nu ir nozudis, bet man jāmaksā parāds ap 4000 EUR. Kā man viņu atrast, ja man ir tikai viņa pases dati? Kur vērsties? Vai ir iespējams no viņa piedzīt nesamaksātos komunālos maksājumus?
 • : Es kopju vecu sievieti, savu kaimiņieni. Viņa ir man apsolījusi atstāt savu dzīvokli, ja turpināšu viņu kopt. Kā to noformēt?... Es kopju vecu sievieti, savu kaimiņieni. Viņa ir man apsolījusi atstāt savu dzīvokli, ja turpināšu viņu kopt. Kā to noformēt?
 • : Man pieder īpašums, kas robežojas ar zemi, pa kuru iet piebraucamais ceļš pie manas mājas. Šo zemi nupat ir privatizējis kaimiņš, kurš nevēlas, ka es pa šo ceļu braucu. Kā man rīkoties?... Man pieder īpašums, kas robežojas ar zemi, pa kuru iet piebraucamais ceļš pie manas mājas. Šo zemi nupat ir privatizējis kaimiņš, kurš nevēlas, ka es pa šo ceļu braucu. Kā man rīkoties?
 • : Vēlos uzrakstīt pilnvaru cilvēkam, kurš atrodas Latvijā (pats esmu Īrijā) , jo vēlos pārdot savu nekustamo īpašumu. Kāda tieši pilnvara man jāraksta un vai tā ir jāapstiprina notāram?... Vēlos uzrakstīt pilnvaru cilvēkam, kurš atrodas Latvijā (pats esmu Īrijā) , jo vēlos pārdot savu nekustamo īpašumu. Kāda tieši pilnvara man jāraksta un vai tā ir jāapstiprina notāram?
 • : Labdien! 2009. gadā tēvs man uzdāvināja dzīvokli. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Tas ir mans vienīgais īpašums. Deklarējos šajā īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai ... Labdien! 2009. gadā tēvs man uzdāvināja dzīvokli. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Tas ir mans vienīgais īpašums. Deklarējos šajā īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai nopirktu māju. Tēvam ir vēl trīs mantinieki no iepriekšējām laulībām. Vai viņiem ir tiesības prasīt savu daļu no summas, kas tiks iegūta, pārdodot dzīvokli? Vai viņiem ir tiesības to prasīt šobrīd vai pēc tēva nāves? Un kāds % no pārdošanas summas man jāmaksā valstij nodokļos? Paldies.
 • : 1999. gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?... 1999. gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?
 • : Mana meita brauc ekskursijā ar klasi uz Berlīni. Skolotāja ir teikusi, ka nekādas pilnvaras no vecākiem nav vajadzīgas. Vai tā tiešām ir? Vai neradīsies kādas problēmas?... Mana meita brauc ekskursijā ar klasi uz Berlīni. Skolotāja ir teikusi, ka nekādas pilnvaras no vecākiem nav vajadzīgas. Vai tā tiešām ir? Vai neradīsies kādas problēmas?
 • : Manā aprūpē ir nonācis bērns (5 gadi), kuram miruši abi vecāki. Māte nomira 2015.gadā, tēvs - nupat. Viņiem abiem piederēja īpašumi, kas pienākas bērnam. Kur man ir jāvēršas un kādas formalitātes jāno... Manā aprūpē ir nonācis bērns (5 gadi), kuram miruši abi vecāki. Māte nomira 2015.gadā, tēvs - nupat. Viņiem abiem piederēja īpašumi, kas pienākas bērnam. Kur man ir jāvēršas un kādas formalitātes jānokārto, lai īpašumus varētu pārrakstīt uz bērna vārda?