Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Starptautiskais notariāts

Šobrīd pasaulē dominē divas galvenās tiesību sistēmas:

Anglo-sakšu jeb "common law" (paražu tiesību) sistēma.

Šī sistēma sastopama Skandināvijas valstīs, ASV, Kiprā un citās. Paražu tiesībās notāri neuzņemas atbildību par dokumentu saturu, kurus apliecina. Tas nozīmē, ka pie katras mazākās domstarpības, piemēram, nesaskaņu gadījumā pēc līguma noslēgšanas, notiek tiesāšanās. Šāda veida notariāts iespējams valstīs, kurās ir salīdzinoši augsts dzīves līmenis, taču „mazais cilvēks” reāli netiek aizstāvēts.

Valsts paredz, ka katrs atbild par savu rīcību pats. Paražu tiesībās privileģētā situācijā ir mutvārdu liecības. Par galveno privāttiesību avotu tiek uzskatīta tiesu prakse Latīņu jeb rakstīto tiesību (civiltiesību) sistēma.

Latīņu sistēmā, pie kuras pieder arī Latvijas notariāts, ir izveidota pierādījumu hierarhija. Tajā uzsvērta rakstīto dokumentu, sevišķi notariālo aktu nozīme. Notārs uzņemas atbildību par dokumenta saturu, kuru tas apliecina. Latiņu notariāta princips ir- ikviens rakstīts dokuments satur sevī zināmu spēku, pateicoties tā atstātajām pēdām: "verba volant, scripta manent" ("runāti vārdi aizlido, uzrakstītais paliek"). Vairāk nekā 75 valstis, kurās ir latīņu notariāts, piemēram, Ķīna, Francija, Maroka , arī Latvija, apvienojušās Latīņu tipa notāru savienībā.

Latīņu tipa notāru savienība.

Valstis, kurās darbojas latīņu tipa notariāta sistēma apvieno Starptautiskā Latīņu notariāta savienība (UINL). Pēc Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas iesniegtā lūguma 1995. gadā UINL 21. kongresā arī mūsu valsts notariāts uzņemts šajā savienībā. Savienības rosina dažādu valstu notariātu starptautisko sadarbību, kā arī mēģina veicināt nacionālo notariātu attīstību.

Savienības dibināšanas mērķi:

 • veicināt, koordinēt un attīstīt notariālo darbību starptautiskajā jomā;
 • nodrošināt neatkarīgu un cieņas pilnu notāru sadarbību;
 • uzlabot darba kvalitāti ar individuālām personām un visu sabiedrību.

Savienības uzdevumi:

 • notariāta pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās;
 • sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un piedalīšanās to darbībā;
 • sadarbība ar nacionālajām, it īpaši notariāta, organizācijām;
 • tiesību sistēmas pētījumi notariālās darbības jomā;
 • piedalīšanās tiesību sistēmas saskaņošanā;
 • regulāra likumdošanas analīze ar latīņu notariāta institūciju saistītajā jomā;
 • latīņu notariāta iedvesmojošo principu izplatīšana;
 • starptautisku kongresu organizēšana;
 • šefība pār profesionālajām sanāksmēm, kuras pārsniedz nacionālās robežas.

Savienības struktūra:

 1. Savienības locekļu sapulce
 2. Pastāvīgā Padome un tās izpildkomitejas
 3. prezidents
 4. finansu uzraudzības padome

Savienības institūcijas un organizācijas.

 • Starptautiskās notariālās sadarbības pastāvīgais birojs (ONPI). Apmaina un izplata ar notariātu saistīto informāciju, sagatavo Starptautisko notariāta žurnālu (RIN), veic Pastāvīgās Padomes uzdotos pētījumu.
 • Pastāvīgie sekretāri Atrodas kontinentos, kur pastāv vismaz divpadsmit (12) notariāti – Savienības locekļi. Sekretāri piedalās savienības darbībā, glabā un izplata ar to saistīto dokumentāciju.
 • Administratīvais sekretariāts Sagatavo materiālus, kas attiecas uz dažādu Savienības orgānu darbību, un seko to virzībai. Sastāda sapulču protokolus, rūpējas par arhīvu centralizāciju un savienības ikdienas darba jautājumu vadīšanu. Savienības administratīvais, grāmatvedības un finansu centrs.
 • Starptautiskais latīņu notariāta kongress. Latiņu tipa notariāta galvenās idejas atspoguļo savienības emblēma, kurā attēlots atritināts tīstoklis, ovāls rāmis uz tā, kā arī ērglis, grāmata, koks un spalva šajā rāmi. Devīze: Lex ēst quodcumque notamus ("Notāra uzrakstītais ir likums").

Ovālais rāmis uz tīstokļa atgādina zīmoga nospiedumu. Ērglis simbolizē augstāko varu, debesu likumu, kurš nostiprinājies uz zemes, tā galvu rotā nimbs - tas ir varas un likuma gars, kurš apspīd notāra darbību, ko simbolizē grāmata un spalva. Spalva kā rakstīšanas, vēstules, paraksta, izteiktas domas un gribas simbols atspoguļo notāra veicamās darbības, norāda uz rakstītā dokumenta un tā apliecināšanas nozīmi. Grāmata ir zināšanu un likuma simbols, tā atgādina par rakstīto tiesību prioritāti, kura tika pieņemta romiešu tiesību sistēmā, uz kuras balstās latīņu tipa notariāts.

Starp citu...

Latīņu valodas vārda codex "likumu apkopojums, grāmata" sākotnējā nozīme ir "koka stumbrs", kas norāda uz tiešu jēdzienisku saistību: koks - zināšanas - grāmata - likums.

Latvijas notariāts starptautisko notariāta institūciju kontekstā

« Atgriezties | Uz augšu | Publikācijas datums: 28.11.2007

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

 • Maija: Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?... Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?
 • Jānis Lācis: Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?... Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?
 • Lolita: Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā. Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna ... Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā.
Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna tēvu kārot visas lietas, bet tas nav izdarīts. Bērns ir sasniedzis pilngadību, vai viņš var šīs lietas kas saistās ar īpašuma nostiprināšanu darīt pats?
 • Inga: Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga,... Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga, pie kura notāra mēs vēršamies? Kur to darīt Kurzemē - Saldū vai Skrundā, varbūt pat Liepājā. Bioloģiskais tēvs savu piekrišanu ir devis, tāpēc viņš jānogādā pie tuvākā notāra.
Kādi vēl dokumenti nepieciešami -skaidrs, ka pases, bērna dzimšanas apliecība, kas vēl?
 • Henrijs: Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ... Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ? Zemesgrāmatā ir norādīts, ka viņa ir 1/4 domājamās daļas īpašniece , bet mājā ir četri dzīvokļi.
 • Tatjana: Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?... Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?
 • Liene: Labdien, Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo ... Labdien,
Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo dzīvokli uztur maksā komunālos maksājumus visu šo laiku, tikai dažādu apsvērumu dēļ dzīvoklis nav noformēts juridiski. Kur manai mammai būtu jāgriežās, lai risinātu šo situāciju, un kādi dokumenti būtu nepieciešami? Paldies.
 • Āris: Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos t... Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos to apliecināt rakstiski. Pie tam, darījums ir bijis izpildīts un to vēlētos apliecināt abas puses rakstiski, nolūkā šo rakstveida apliecinājumu iesniegt trešai personai.