Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Notāru pienākumi

Notārs ir valsts ierēdnis, kurš apliecina dokumentu vai darījumu patiesumu. Notārs tavam darījumam piešķirt publisku ticamību. Viņa pienākumi ir taisīt notariālos aktus, apliecinājumus, pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, vest mantojuma lietas. Atšķirībā no advokāta vai juriskonsulta, notārs ir valsts amatpersona. Tas nozīmē, ka valsts notāram ir devusi varas uzticību, un viņam to ir jāprot saglabāt. Notāra pienākums ir godprātīgi palīdzēt cilvēkiem risināt juridiskos darījumus.

Kā notārs var man palīdzēt?

 • Notārs izskaidro tiesības, informē par likumu un, ja tas ir nepieciešams, par tiesu praksi un teoriju.
 • Viņš brīdina par sekām nodokļu jomā un dara pusēm zināmas to tiesības un priekšrocības.
 • Notārs raugās, lai tiktu ievēroti obligātie nosacījumi un brīdina puses, ja jautājumi tiek apstrīdēti.
 • Notārs palīdz pusēm izstrādāt vienošanos, cik vien iespējams, samierināt tās tur, kur nav panākta pilnīga saprašanās, nodrošinot vienošanās līdzsvaru un līdz ar to arī taisnīgumu, raugoties, lai mazāk pieredzējusī vai mazāk kompetentā puse nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

Kādas ir notāra funkcijas?

Notāra funkcijas ir divējādas: no vienas puses - apliecināšana, no otras puses - padomu došana. Apliecināšana un padomu došana ir savstarpēji saistītas. Notārs informē, dod padomus un palīdz, un tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies, ka aktā pareizi izklāstīts viss ko vēlas puses, ka tās pilnībā saprot savu saistību apjomu un sekas.

Kad man jāiet pie notāra?

 • ja nepieciešams nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatā;
 • ja vajadzīgs notāra apliecinājums (noraksts; tulkojums; paraksta īstums; apliecinājums, ka persona ir dzīva);
 • ja nepieciešama pilnvara, piemēram, automašīnas vadīšanai ārpus Latvijas robežas; ja nepilngadīgais bērns šķērso Latvijas robežu pavadošās personas pavadībā, utt.
 • ja nepieciešams juridiski noformēt kādas kustamas mantas pāriešanu citas personas īpašumā;
 • ja gribi noslēgt darījumu (īpašuma atsavināšanas līgumu - pirkuma, dāvinājuma, maiņas, laulības)
 • ja nepieciešams apstiprināties mantojuma tiesībās vai juridiski atteikties no mantojuma;
 • ja ir vēlēšanās taisīt publisku testamentu vai noslēgt mantojuma līgumu;
 • ja ir vēlēšanās noslēgt uztura līgumu (tas nozīmē, ka kustamais/nekustamais īpašums tiek nodots īpašumā citai personai, kura apņemas iepriekšējo īpašnieku uzturēt);
 • ja ir vēlēšanās savu gribas izteikumu noformēt kā notariālu aktu.

Pašlaik, veicot darījumu ar nekustamo īpašumu, Latvijā pie notāra nav jāvēršas obligāti. Taču, ja Tev rūp darījuma drošība un garantija, un vēlies tikt pasargāts pret nepatīkamiem pārsteigumiem vai darījuma sekām, aizej pie notāra. Notārs ir atbildīgs par noslēgto darījumu. Privāti noslēgtajos darījumos līgumu var sastādīt jebkura firma, kura par to praktiski nav atbildīga.

« Atgriezties | Uz augšu | Publikācijas datums: 16.10.2007

Notārs ir likumības uzraugs, un likumība nav uzņēmējdarbības pakalpojums!

Žurnāls

Pārbaudi, vai pilnvara nav atsaukta!

Sameklē savu notāru

Vārds
Uzvārds
Pilsēta
Adrese
Apgabaltiesa
  Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
 

Mums uzdotie jautājumi

 • Maija: Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?... Ar ko atšķiras publiskais testaments no privātā?
 • Jānis Lācis: Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?... Izīrētājs nepieņem no manis īres maksu un ar viņu nav iespējams sazināties. Izīrētāja bankas konts, uz kuru jāpārskaita īres maksa ir slēgts. Ko man darīt?
 • Lolita: Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā. Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna ... Sveicināti! 2000.gadā ir izdarīts nekustamā īpašuma pirkums uz nepilngadīgā bērna vārda, bet nav nostiprināts zemesgrāmatā.
Pirkuma līgumā ierakstīts, ka Pārdevējs pilnvaro Pircēju nepilngadīgā bērna tēvu kārot visas lietas, bet tas nav izdarīts. Bērns ir sasniedzis pilngadību, vai viņš var šīs lietas kas saistās ar īpašuma nostiprināšanu darīt pats?
 • Inga: Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga,... Labdien! Mūsu ģimenē vīrs vēlas adoptēt manu dēlu. Bāriņtiesā mums paskaidroja, ka nepieciešams notāra apstiprināts dokuments no zēna bioloģiskā tēva par atteikšanos no tēva tiesībām. Vai ir vienalga, pie kura notāra mēs vēršamies? Kur to darīt Kurzemē - Saldū vai Skrundā, varbūt pat Liepājā. Bioloģiskais tēvs savu piekrišanu ir devis, tāpēc viņš jānogādā pie tuvākā notāra.
Kādi vēl dokumenti nepieciešami -skaidrs, ka pases, bērna dzimšanas apliecība, kas vēl?
 • Henrijs: Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ... Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājas kopīpašniece varētu prasīt kopīpašuma dalīšanu un iegūt atsevišķā īpašumā dzīvokli, kurš atrodas šajā mājā un kurā viņa dzīvo ? Zemesgrāmatā ir norādīts, ka viņa ir 1/4 domājamās daļas īpašniece , bet mājā ir četri dzīvokļi.
 • Tatjana: Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?... Ka cilveks var parbaudīt universalpilnvaras īstenību?Ka pilnvara nav atsaukta?
 • Liene: Labdien, Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo ... Labdien,
Mammas tante ir mirusi 2003.09.26. un ir atstājusi privatu testamentu, kurā novēl savu dzīvokli manai mammai(tā arī ir vienīgā manta). Radiniki, ne bērni ne mazbērni viņai nav. Mana mamma šo dzīvokli uztur maksā komunālos maksājumus visu šo laiku, tikai dažādu apsvērumu dēļ dzīvoklis nav noformēts juridiski. Kur manai mammai būtu jāgriežās, lai risinātu šo situāciju, un kādi dokumenti būtu nepieciešami? Paldies.
 • Āris: Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos t... Ar kādu dokumentu, kuru apstiprinātu notārs, varētu apliecināt pirms 15 gadiem pastāvējušu un notikušu darījumu starp divām darījumu pusēm, kurš bijis noslēgts mutiski, bet šobrīd abas puses vēlētos to apliecināt rakstiski. Pie tam, darījums ir bijis izpildīts un to vēlētos apliecināt abas puses rakstiski, nolūkā šo rakstveida apliecinājumu iesniegt trešai personai.