Default user

Mārīte Rateniece

Notāres prakses vietas Alūksnē, Lielā Ezera ielā 1-2 (praktizēja no 06.08.1993. līdz 28.06.2018.) lietas nodotas notārei Ivetai Ozoliņai.