Milda Ancāne

Kurzemes apgabaltiesa

Notāres prakses vietas Liepājā, Graudu ielā 50 (praktizēja no 06.08.1993. līdz 20.08.2022.) lietas nodotas notārei Jevgenijai Jaunģelžei.