Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontakti, sastāvs un funkcijas

Lai saņemtu zvērināta notāra pakalpojumus vai juridisku konsultāciju, aicinām vērsties pie kāda no notāriem! 
Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "Meklēt notāru".

Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontaktinformācija:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 24202100
E-pasts: info@latvijasnotars.lv
Oficiālā e-adrese

Rekvizīti:
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000349625
AS "SEB banka"
Bankas kods - UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV04UNLA0002200700649

Latvijas Zvērinātu notāru padome:
(Ievēlēta Latvijas Zvērinātu notāru 2017.gada 16.novembra kopsapulcē)
Jānis Skrastiņš (Rīgas apgabaltiesa) - priekšsēdētājs
Anta Maldupe-Krūmiņa (Rīgas apgabaltiesa) - priekšsēdētāja vietniece
Eva Igaune-Sēle (Zemgales apgabaltiesa)
Agris Jaunpujēns (Kurzemes apgabaltiesa)
Aigars Kaupe (Rīgas apgabaltiesa)
Romualds Laizāns (Latgales apgabaltiesa)
Iluta Sauliete (Vidzemes apgabaltiesa)
Sandra Stīpniece (Rīgas apgabaltiesa)
Eduards Virko (Rīgas apgabaltiesa)

Revīzijas komisija:
(Ievēlēta Latvijas Zvērinātu notāru 2017.gada 16.novembra kopsapulcē)
Marina Jakimova (Latgales apgabaltiesa)
Inga Kalniškāne (Rīgas apgabaltiesa)
Iveta Lūse (Rīgas apgabaltiesa)
Arlita Mintāle (Rīgas apgabaltiesa)
Daina Roskoša (Rīgas apgabaltiesa)

Disciplinārlietu komisija:
(Ievēlēta Latvijas Zvērinātu notāru 2018.gada 22.marta kopsapulcē)
Valda Vaivara (Rīgas apgabaltiesa) - priekšsēdētāja
Ilze Freidenfelde (Rīgas apgabaltiesa)
Ilze Metuzāle (Rīgas apgabaltiesa)
Gundega Rutkovska (Latgales apgabaltiesa)
Gija Zablovska (Kurzemes apgabaltiesa)

Darbinieki:
Gatis Litvins - rīkotājdirektors
Vija Piziča - rīkotājdirektora vietniece
Dita Reliņa - juridiskās nodaļas vadītāja, juriste
Gunta Lubāne - atbildīgā par Mantojumu reģistru
Jānis Lukaševičs - datorsistēmu administrators

Latvijas Zvērinātu notāru padomes funkcijas:
Līdzīgi kā citu arodu pārstāvji, arī notāri apvienojas biedrībā, lai rūpētos par profesijas prestižu, izaugsmes iespējām, kā arī pieredzes apguvi. Latvijas notāri ir apvienojušies kolēģijā.
Viņi pulcējas uz sapulcēm, lai apspriestu kopīgo budžetu un ievēlētu padomi, revīzijas un disciplinārlietu komisiju. Notārus uzrauga un vada padome. Notāri to ievēl aizklātā balsojumā, turklāt jebkurš no šīs profesijas pārstāvjiem var pieteikt gan savu, gan kolēģa kandidatūru. Padomi ievēl reizi trīs gados. Tie, kuri izraudzīti šim svarīgajam amatam, uzdevumus pilda sabiedriskā kārtā un nekādu papildu atlīdzību par to nesaņem.
Padome sanāk kopā reizi mēnesī vai arī biežāk, ja tas nepieciešams. Padome nodrošina kolēģijas statūtos noteikto uzdevumu izpildi un īsteno kopsapulču lēmumus.

Padomes uzdevumi:

 • Sargāt zvērinātu notāru amata godu un cieņu;
 • Pārzināt kolēģijas organizācijas lietas;
 • Izstrādāt un apstiprināt noteikumus, kas skar pašas padomes un izpildu aparāta iekšējo darbību;
 • Pārstāvēt kolēģiju un izteikt zvērinātu notāru viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī attiecībās ar starptautiskām organizācijām;
 • Nodrošināt zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, pieprasīt un apkopot informāciju par zvērinātu notāru praksi;
 • Pārzināt zvērinātu notāru palīgu un zvērinātu notāru kandidātu darbību, izskatīt par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, uzlikt disciplinārsodus;
 • Pēc zvērināta notāra vai klienta lūguma noteikt atlīdzības apmēru par zvērināta notāra darbībām gadījumos, kad par to takse nav paredzēta vai par to radušās domstarpības;
 • Uzraudzīt apdrošināšanas maksājumu savlaicīgu izdarīšanu;
 • Dot atzinumu par zvērināta notāra turpmāku atstāšanu amatā, atcelšanu no amata vai pārcelšanu uz citu prakses vietu;
 • Sasaukt kopsapulces;
 • Sniegt darbības un gada budžeta izpildes pārskatu zvērinātu notāru kopsapulcei.