Pēteris Ducmanis

Zemgales apgabaltiesa

Notāra prakses vietas Jelgavā, Pasta ielā 45 (praktizēja no 06.08.1993. līdz 14.06.2023.) lietas nodotas notārei Ilonai Litinskai.