Sandra Logina

Zemgales apgabaltiesa

LV
RU
Izglītība

Augstākā, 1985. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju (iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai).

Tālākizglītība

Notāre papildus pilnveidojusi savas zināšanas: - mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Civilprocess attīstībā”; - mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Dzīvojamās telpas īres līgums”; - Starptautiskās Notariāta savienības organizētajā seminārā, kurā diskutēts par komercreģistriem, komercsabiedrībām, mediāciju un elektronisko parakstu; - Pieaugušo izglītības centra organizētajā mācību kursā „Angļu valoda”; - piedaloties Vācijas notariāta organizētajā hospitācijas programmā.

Atestācija

2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju. 2013. un 2018. gadā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Darba laiks
Spīdolas iela 16-1, Aizkraukle, LV-5101
Pirmdiena
9.00 - 18.00
Pārtraukums
13.00 - 14.00
Otrdiena
9.00 - 17.00
Pārtraukums
13.00 - 14.00
Trešdiena
9.00 - 17.00
Pārtraukums
13.00 - 14.00
Ceturtdiena
9.00 - 14.00
Piektdiena
9.00 - 17.00
Pārtraukums
13.00 - 14.00
Sestdiena
Slēgts
Svētdiena
Slēgts