Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Zvērināta notāre iecelta amatā Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā Aizkrauklē ar tieslietu ministra 2002. gada 2. maija rīkojumu.

Izglītība:
Augstākā, 1985. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju (iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai).

Tālākizglītība:
Notāre papildus pilnveidojusi savas zināšanas:
- mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Civilprocess attīstībā”;
- mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Dzīvojamās telpas īres līgums”;
- Starptautiskās Notariāta savienības organizētajā seminārā, kurā diskutēts par komercreģistriem, komercsabiedrībām, mediāciju un elektronisko parakstu;
- Pieaugušo izglītības centra organizētajā mācību kursā „Angļu valoda”;
- piedaloties Vācijas notariāta organizētajā hospitācijas programmā.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 18:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Otrdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Trešdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 09:00 - 14:00
Piektdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00

Sandra Logina

Sandra Logina