Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Notāri viņas ikgadējā atvaļinājuma laikā no 15.11.2017. līdz 19.11.2017. aizvieto zvērināta notāre Eva Igaune-Sēle (Draudzības aleja 10-16, Jēkabpils).

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Zvērināta notāre iecelta amatā Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā Aizkrauklē ar tieslietu ministra 2002. gada 2. maija rīkojumu.

Izglītība:
Augstākā, 1985. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju (iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai).

Tālākizglītība:
Notāre papildus pilnveidojusi savas zināšanas:
- mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Civilprocess attīstībā”;
- mācību konsultatīvā centra „Funditus” organizētajā lekciju kursā „Dzīvojamās telpas īres līgums”;
- Starptautiskās Notariāta savienības organizētajā seminārā, kurā diskutēts par komercreģistriem, komercsabiedrībām, mediāciju un elektronisko parakstu;
- Pieaugušo izglītības centra organizētajā mācību kursā „Angļu valoda”;
- piedaloties Vācijas notariāta organizētajā hospitācijas programmā.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 18:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Otrdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Trešdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 09:00 - 14:00
Piektdiena 09:00 - 17:00
pārtraukums no 13:00 - 14:00

Sandra Logina

Sandra Logina