Lēca Laipni lūdzam Latvijas notāru oficiālajā mājas lapā!

Laipni lūdzam

Paplašināta informācija par notāra biroju ir tapšanas stadijā.

Raksturojums

Ar tieslietu ministra 1993. gada 6. augusta pavēli zvērināta notāre ir iecelta amatā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja no 1993.gada 12.augusta līdz 1999.gada 30.septembrim.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle no 2005.gada 7.oktobra līdz 2008.gada 6.novembrim.

Izglītība:
- Augstākā, 1978. gadā beigusi Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju (iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai);
- 2008. gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Tālākizglītība:
- Piedalījusies Šveices notariāta organizētajā starptautiskā notariāta institūta seminārā komerctiesību, mediācijas un elektroniskā paraksta jautājumos;
- Piedalījusies Starptautiskās Latīņu notariāta savienības 25. starptautiskajā notariāta kongresā (2007. gada 30.septembris-2.oktobris, Madride);
- 2008. gadā piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā „Juridisko profesiju starpdisciplinārās mācības par zemesgrāmatu un civiltiesību aktualitātēm”.

Atestācija:
2008. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru atestāciju.
2013. gada jūlijā notāre ir nokārtojusi zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

Atzinības:
2008. gada 24. oktobrī notārei pasniegts Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā.

2013.gada 20.septembrī pasniegta Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme.
Skaidrīte Krūmiņa – ilggadēja Notāru padomes priekšsēdētāja, kura šo amatu ieņēma no 1993. līdz 2002.gadam. Skaidrītes Krūmiņas devums šo gandrīz desmit gadu laikā ir nenovērtējams ieguldījums notariāta vēsturē, uz ko šobrīd norāda notariāta efektīvā darbība, kas kalpo individuālām personām un visai sabiedrībai. Zvērināta notāre S.Krūmiņa ar savu izpratni un attieksmi pret darbu un notariāta vērtībām un vajadzībām var lepoties un dalīties pieredzē ar jaunajiem kolēģiem par notariālo procesu un priekšzīmogo kalpošanu valstij un notariātam un tā vērtībām.

2014.gada 14.aprīlī par aktīvu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu notariātā piešķirta Atzinības krusta IV šķira. Atzinības krusts pasniegts 2014.gada 4.maijā.
Ar Atzinības krustu apbalvo par sevišķiem nopelniem valsts labā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 11:00 - 16:00
Otrdiena 10:00 - 15:00
Trešdiena 13:00 - 18:00
Ceturtdiena 13:00 - 18:00
Piektdiena 10:00 - 15:00

Skaidrīte Krūmiņa

Skaidrīte Krūmiņa