Default user

Inita Kalniņa

Notāres prakses vietas Rīgā, Bruņinieku ielā 8A-3 (praktizēja no 17.11.1997. līdz 06.05.2018.) lietas nodotas notārei Mārai Krasovskai.

Notāres prakses vietas Aizkrauklē, Bērzu ielā 10A (praktizēja no 21.03.1994. līdz 02.11.1997.) lietas nodotas notārei Sandrai Loginai.