Atpakaļ pie pakalpojumiem
Apostille pārbaude
In the Republic of Latvia, the legalization of documents with apostille is carried out only in electronic form.
If an apostille is issued after 1 July 2019 it can be verified in this register maintained by the Latvian Council of Sworn Notaries.
Insert the number of apostille or select an *.asice file.

----

Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā apostille izsniedz tikai zvērināti notāri un paraksta to tikai elektroniski.
Kopš 2019. g. 1. jūlija izsniegtās apostille var pārbaudīt šajā apostille reģistrā, ko uztur Latvijas Zvērinātu notāru padome.
Lai pārbaudītu apostille, ieraksti apostille numuru vai izvēlies *.asice datni.