Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontakti, sastāvs un kompetence

Lai saņemtu zvērināta notāra pakalpojumus vai juridisku konsultāciju, aicinām vērsties pie kāda no notāriem!

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "Meklēt notāru".

Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontaktinformācija:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 24202100
E-pasts: info@latvijasnotars.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

Raksti mums uz e-adresi 
facebook.com/mansnotars

Rekvizīti:
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000349625
AS "SEB banka"
Bankas kods UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV04UNLA0002200700649

Latvijas Zvērinātu notāru padomes sastāvs

Aigars Kaupe
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs
Ilze Metuzāle
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece
Zane Ankrava
Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Anta Maldupe-Krūmiņa
Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Agris Jaunpujēns
Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis
Kristīne Kreile
Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Jānis Skrastiņš
Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis
Romualds Laizāns
Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis
Evija Birzule
Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle

Revīzijas komisijas sastāvs

Inga Dreimane
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
Iveta Lūse
Revīzijas komisijas locekle
Ilona Purmala
Revīzijas komisijas locekle
Santa Terjohina
Revīzijas komisijas locekle
Inese Jaunzeme
Revīzijas komisijas locekle

Disciplinārlietu komisijas sastāvs

Sandra Stīpniece
Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja
Ilze Freidenfelde
Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Krūmiņa
Disciplinārlietu komisijas locekle
Iluta Sauliete
Disciplinārlietu komisijas locekle
Ilona Grikke
Disciplinārlietu komisijas locekle

Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroja sastāvs


Vija Piziča
Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore p.i.
Dita Reliņa
Juridiskās nodaļas vadītāja, juriste
Gunta Lubāne
Atbildīgā par Mantojumu reģistru
Jānis Lukaševičs
Datorsistēmu administrators
Ivo Krievs
Datu aizsardzības speciālists
Egija Stupāne
Sistēmanalītiķe un IT projektu vadītāja

Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija

 • Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija ir neatkarīga zvērinātu notāru profesionāla korporācija, kas apvieno visus praktizējošos zvērinātus notārus.
 • Kolēģijā pēc profesijas principa apvienoti zvērināti notāri, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, lai izpildītu likumos noteiktos uzdevumus. Kolēģijas kopsapulce ievēlē Latvijas Zvērinātu notāru padomi, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju.

Latvijas Zvērinātu notāru padome

 • Padome ir uz trīs gadiem ievēlēta zvērinātu notāru pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija.
 • Padome sanāk kopā reizi mēnesī vai arī biežāk, ja tas nepieciešams. Padome nodrošina kolēģijas statūtos noteikto uzdevumu izpildi un īsteno kopsapulču lēmumus.
 • Padome ir Eiropas Savienības Notāru padomes un Starptautiskās Notāru savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedrs.

Padomes uzdevumi:

 • Sargāt zvērinātu notāru amata godu un cieņu
 • Pārzināt kolēģijas organizācijas lietas
 • Izstrādāt un apstiprināt noteikumus, kas skar pašas padomes un izpildu aparāta iekšējo darbību
 • Pārstāvēt kolēģiju un izteikt zvērinātu notāru viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī attiecībās ar starptautiskām organizācijām
 • Nodrošināt zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, pieprasīt un apkopot informāciju par zvērinātu notāru praksi
 • Pārzināt zvērinātu notāru palīgu un zvērinātu notāru kandidātu darbību, izskatīt par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, uzlikt disciplinārsodus
 • Pēc zvērināta notāra vai klienta lūguma noteikt atlīdzības apmēru par zvērināta notāra darbībām gadījumos, kad par to takse nav paredzēta vai par to radušās domstarpības
 • Uzraudzīt apdrošināšanas maksājumu savlaicīgu izdarīšanu
 • Dot atzinumu par zvērināta notāra turpmāku atstāšanu amatā, atcelšanu no amata vai pārcelšanu uz citu prakses vietu
 • Sasaukt kopsapulces
 • Sniegt darbības un gada budžeta izpildes pārskatu zvērinātu notāru kopsapulcei