Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontakti, sastāvs un kompetence

Lai saņemtu zvērināta notāra pakalpojumus vai juridisku konsultāciju, aicinām vērsties pie kāda no notāriem!

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "Meklēt notāru".

Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontaktinformācija:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 24202100
E-pasts: info@latvijasnotars.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

Raksti mums uz e-adresi 
facebook.com/mansnotars

Rekvizīti:
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000349625
AS "SEB banka"
Bankas kods UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV04UNLA0002200700649

 

 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes sastāvs
Jānis Skrastiņš 

 Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs
Anta Maldupe-Krūmiņa 

 Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece
Zane Ankrava

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Eva Igaune-Sēle 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Agris Jaunpujēns 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis
Inese Jaunzeme 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle 
Aigars Kaupe 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis
Ilze Metuzāle 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle
Evija Birzule 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekle

 

 

Revīzijas komisijas sastāvs
Inga Dreimane 

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
Iveta Lūse 

Revīzijas komisijas locekle
Ilona Purmala 

Revīzijas komisijas locekle
Santa Terjohina 

Revīzijas komisijas locekle
Jevgenija Jaunģelže 

Revīzijas komisijas locekle

 

Disciplinārlietu komisijas sastāvs
Sandra Stīpniece 

Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja
Ilze Freidenfelde 

Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Krūmiņa 

Disciplinārlietu komisijas locekle
Iluta Sauliete 

Disciplinārlietu komisijas locekle 
Ilona Grikke 

Disciplinārlietu komisijas locekle

 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroja darbinieki

Gatis Litvins 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors
Vija Piziča 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora vietniece
Dita Reliņa 

Juridiskās nodaļas vadītāja, juriste
Gunta Lubāne 

Atbildīgā par Mantojumu reģistru
Anna Marija Onckule 

Juriste, atbildīgā par notariāta IT projektiem, datu aizsardzības speciāliste
Jānis L
սkaševičs 

Datorsistēmu administrators

 

Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija

·       Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija ir neatkarīga zvērinātu notāru profesionāla korporācija, kas apvieno visus praktizējošos zvērinātus notārus.

·       Kolēģijā pēc profesijas principa apvienoti zvērināti notāri, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, lai izpildītu likumos noteiktos uzdevumus. Kolēģijas kopsapulce ievēlē Latvijas Zvērinātu notāru padomi, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju.


Latvijas Zvērinātu notāru padome

·       Padome ir uz trīs gadiem ievēlēta zvērinātu notāru pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija.

·       Padome sanāk kopā reizi mēnesī vai arī biežāk, ja tas nepieciešams. Padome nodrošina kolēģijas statūtos noteikto uzdevumu izpildi un īsteno kopsapulču lēmumus. 

·       Padome ir Eiropas Savienības Notāru padomes un Starptautiskās Notāru savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedrs.

Padomes uzdevumi:

·       Sargāt zvērinātu notāru amata godu un cieņu

·       Pārzināt kolēģijas organizācijas lietas

·       Izstrādāt un apstiprināt noteikumus, kas skar pašas padomes un izpildu aparāta iekšējo darbību

·       Pārstāvēt kolēģiju un izteikt zvērinātu notāru viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī attiecībās ar starptautiskām organizācijām

·       Nodrošināt zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, pieprasīt un apkopot informāciju par zvērinātu notāru praksi

·       Pārzināt zvērinātu notāru palīgu un zvērinātu notāru kandidātu darbību, izskatīt par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, uzlikt disciplinārsodus

·       Pēc zvērināta notāra vai klienta lūguma noteikt atlīdzības apmēru par zvērināta notāra darbībām gadījumos, kad par to takse nav paredzēta vai par to radušās domstarpības

·       Uzraudzīt apdrošināšanas maksājumu savlaicīgu izdarīšanu

·       Dot atzinumu par zvērināta notāra turpmāku atstāšanu amatā, atcelšanu no amata vai pārcelšanu uz citu prakses vietu

·       Sasaukt kopsapulces

·       Sniegt darbības un gada budžeta izpildes pārskatu zvērinātu notāru kopsapulcei