Īstenotie projekti

22.08.2019.

Latvijas Zvērinātu notāru padome sadarbības partnera statusā piedalās projektā Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma", kura mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

Sadarbības mērķis - paplašināt oficiālās elektroniskās adreses lietojamību, iekļaujot tās lietotāju lokā zvērinātus notārus.

Sadarbības rezultāti - zvērināti notāri valsts iestādēm un personām ir sasniedzami, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, un var saņemt un sūtīt ziņojumus, izmantojot Notāru informācijas sistēmas savienojumu ar oficiālās elektroniskās adreses (drošas elektroniskas piegādes platformas) tehnisko risinājumu.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 26 299,35 euro, no kā 22 869 euro ir ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 20.06.2019. – 31.10.2019.