Īstenotie projekti

22.08.2019.

Latvijas Zvērinātu notāru padome sadarbības partnera statusā piedalās projektā Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras

pārvaldības sistēma", kura mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus. Sadarbības mērķis - paplašināt oficiālās elektroniskās adreses lietojamību, iekļaujot tās lietotāju lokā zvērinātus notārus.

 Sadarbības rezultāti - zvērināti notāri valsts iestādēm un personām ir sasniedzami, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, un var saņemt un sūtīt ziņojumus, izmantojot Notāru informācijas sistēmas savienojumu ar oficiālās elektroniskās adreses (drošas elektroniskas piegādes platformas) tehnisko risinājumu.

 Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 26 299,35 euro, no kā 22 869 euro ir ERAF finansējums.

 Projekta īstenošanas laiks: 20.06.2019. – 31.10.2019.

06.10.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006

“Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”

 Projekta mērķi:

1.Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē;

2.Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā;

3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.

 Projekta galvenās darbības:

 Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;

prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;

FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;

Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;

Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.

FPRIS izstrāde:

FPRIS programmatūras izstrāde;

datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;

jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;

virtuālās identitātes piešķiršana.

FPRIS ieviešana, t.sk.:

datu migrācija;

administratoru un lietotāju apmācība.

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021.

Projekta budžets:

5 000 000 euro, t.sk., 85% jeb 4 250 000 euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

ar šādiem Projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Valsts ieņēmumu dienests

Uzņēmumu reģistrs

Tiesu administrācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Latvijas Zvērinātu notāru padome