Pētījumi

Šajā sadaļā pieejami pētījumi un citi informācijas avoti par notariātu un notariāta tiesībām.

Pielikumi
Par atsevišķu dokumentu veidiem notāru darbā starptautisko privāttiesību kontekstā. Baiba Rudevska. LZNP, 2017.
Substitūcijas (ekvivalences) teorijas piemērošanas metodoloģija ārvalstu notāru sastādīto pilnvaru akceptēšanai Latvijā. Baiba Rudevska. LZNP, 2018.
Notarial guide of good practices for people with disabilities: the notary as an institutional support and public authority. Human Rights Commission (HRC), International Union of Notaries (UINL), 2023.
OECD PMR indicators for professional services. Are civil law notaries different? Consumer protection and nature of the notarial services. Antonio Cappiello, 2021.
Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība. Linda Damane, Eduards Virko, Gatis Litvins. Tieslietu ministrija, 2017.
1937.gada Notāru likums
The Civil Law Advantage in Real Estate Conveyancing. Peter L. Murray. 2009.
Real Estate Conveyancing in 5 European Union Member States: A Comparative Study. Peter L. Murray. 2007.
The Economic Relevance of Notarial Authentic Instruments. Rolf Knieper. International Union of Notaries, 2017.
Vai nostiprinājuma lūgumam ir jābūt divpusējam? (Zemesgrāmatu likuma 57. un 61.pants). Eduards Virko. Likums un Tiesības, 2000, Nr.5.
Comparative study on authentic instruments national provisions of private law, circulation, mutual recognition and enforcement, possible legislative initiative by the European Union. European Parliament's Committee on Legal Affairs, 2008.
Study on divorce in Europe: the role of the notary in 33 European countries. Thierry Vachon, Sophie Potentier. International Union of Notaries, 2023.
The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions. European Parliament's Committee on Legal Affairs, 2016.
Notāra profesija, tās deontoloģija un tās struktūras. Ēriks Dekerss. Starptautiskā Latīņu Notariāta Savienība, 2000.
Notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants. Linda Damane. Latvijas Universitāte, 2011.
Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība, to izvērtējums. Sanita Osipova. Tieslietu ministrija, 2008.