At%c4%bcaujas

Jauna kārtība! Par atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 378 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām, un maksa par atļaujas izsniegšanu”, kas noteic kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas, kā arī nosaka maksas apmēru par atļaujas izsniegšanu, tās atbrīvojumus un samazinājumus. Līdz šim apgabaltiesas priekšsēdētājs, bet tagad – Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk –...

Lasīt vairāk