Kopš 15.februāra eParaksts mobile izsniedz vairāk nekā 80 zvērināti notāri 33 pilsētās visā Latvijā

Zvērināti notāri, kuri izsniedz eParaksts mobile: Rīgā: 1.Inga Muciņa; 2.Agrita Liepniece; 3.Anita Elksne; 4.Inga Dobbermane; 5.Sarmīte Orlovska; 6.Jānis Skrastiņš; 7.Zane Ernštreite; 8.Daina Roskoša; 9.Kitija Paukina; 10.Agra Šeibe; 11.Sandra Stīpniece; 12.Ilze Freidenfelde; 13.Ilze Pilsētniece; 14.Hermanis Vidžups; 15.Iveta Vitkovska; 16.Irēna Ziringa; 17.Ingūna Bobrovska; 18.Aigars Kaupe; 19.Laila Lapiņa; 20.Arlita Mintāle; 21.Ineta Bulāne; 22.Ilze Popele; 23.Evita Mančinska; 24.Janīna Nol...

Lasīt vairāk