Adult affection aged 1449049

Kas tā tāda – universālpilnvara?

Pilnvaras izdošana ir biežākā darbība, ko cilvēki veic pie Latvijas zvērinātiem notāriem– katru gadu tiek izdots līdz pat 35 000 pilnvaru. “Mūsdienu tendences nosaka, ka dažādas dzīvesveida formas un paradumi nemitīgi mainās, bet pasaules kartē robežas izzūd. Arī cilvēku vajadzības un iespējas tās īstenot mainās. Ilgstoša prombūtne citā valstī, darbs attālināti, pārcelšanās uz dzīvi citur – tas var radīt situācijas, kad cilvēkam nav iespējas pārstāvēt visas savas intereses personiski,” stāsta...

Lasīt vairāk