Austrālijas notāru sadarbības vizīte Latvijā

2022. gada 21. un 22. septembrī Latvijā viesojās Austrālijas Viktorijas štata notariāta pārstāvji. Šo vizīti īpašu padara apstāklis, ka starp delegātiem bija Austrālijas latvietis - Dāvids Dārziņš. Pirmajā dienā Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš un Austrālijas Viktorijas štata notāru padomes priekšsēdētājs Mišels Bula noslēdza sadarbības līgumu, apņemoties veidot ciešāku dialogu un pieredzes apmaiņu. Šādam sadarbības līgumam ir liela nozīme, jo Austrālijas notar...

Lasīt vairāk