Atpakaļ pie pakalpojumiem
Parakstu īstuma apliecināšana

Zvērināti notāri apliecina paraksta īstumu uz dokumentiem, piemēram, pieteikumiem Komercreģistram, iesniegumiem Valsts zemes dienestam u.c. iestādēm.

Notāra amata atlīdzība:

1) paraksta īstuma apliecināšana - 11 eiro.

2) paraksta īstuma apliecināšana likumā "Par tautas nobalsošanu. likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" - 2 eiro.

3) paraksta īstuma apliecināšana Politisko partiju likumā paredzētajā gadījumā - 2 eiro.

4) paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskiem reģistriem (piem., Zemesgrāmatai, Komercreģistram) - 23 eiro. 

Papildus pieskaitāma atlīdzība par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojumu un faktiskie izdevumi. Par izmaksām konkrētajā situācijā informēs zvērināts notārs.