Atpakaļ pie pakalpojumiem
Pilnvaras pārbaude
Pakalpojums sniedz iespēju:

1) Salīdzināt Jūsu rīcībā esošo pilnvaru ar zvērināta notāra apliecināto pilnvaru un pārbaudīt, vai nav bijis tās atsaukums. Pieejams pilnvarām, kas apliecinātas pie zvērinātiem notāriem, sākot ar 01.07.2018.

2) Pārbaudīt, vai nav reģistrēts līdz 30.06.2018. izdotas pilnvaras atsaukums, ja ir - aplūkot visus atsaukumus.

Pieprasījuma maksa ir 5 eiro.