Pilnvaras

Kas ir pilnvara?

Pilnvara ir dokuments, ar kuru pilnvarotā persona var pierādīt tiesības rīkoties citas personas vārdā. Pilnvara ir publiski ticama, ja tā ir notariāli apliecināta.

Kādi ir pilnvaru veidi?

Speciālpilnvara – tiesības veikt atsevišķas un precīzi noteiktas lietas, piemēram saņemt pasta sūtījumu, pavadīt bērnu uz ārzemēm.

Ģenerālpilnvara – tiesības veikt zināmas šķiras lietas, piemēram pārstāvēt pilnvaras devēju tiesas procesos, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas lietās u.tml.

Universālpilnvara – tiesības vest visas pilnvaras devēja lietas.

Nākotnes pilnvarojums – tiesības rīkoties pilnvaras devēja vārdā tikai tajā gadījumā, ja viņš veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību.

Kā izdot vai atsaukt pilnvaru?

1. No 01.07.2018. on-line vienojoties ar jebkuru notāru par sarunas laiku videokonferences režīmā un elektroniski parakstot pilnvaru vai tās atsaukumu, izmantojot personas apliecību jeb eID karti (kartē jābūt aktivizētam elektroniskajam parakstam).

2. Pilnvaras devējam klātienē vēršoties pie zvērināta notāra ar pasi vai personas apliecību (eID).

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Jautājumi par pakalpojumu?