Atpakaļ pie pakalpojumiem
Pilnvaras

Pilnvara ir dokuments, ar kuru pilnvarotā persona var pierādīt tiesības rīkoties citas personas vārdā. Pilnvara ir publiski ticama, ja tā ir notariāli apliecināta.

Speciālpilnvara – tiesības veikt atsevišķas un precīzi noteiktas lietas, piemēram saņemt pasta sūtījumu, pavadīt bērnu uz ārzemēm.

Ģenerālpilnvara – tiesības veikt zināmas šķiras lietas, piemēram pārstāvēt pilnvaras devēju tiesas procesos, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas lietās u.tml.

Universālpilnvara – tiesības vest visas pilnvaras devēja lietas.

Nākotnes pilnvarojums – tiesības rīkoties pilnvaras devēja vārdā tikai tajā gadījumā, ja viņš veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību.

Kā izdot vai atsaukt pilnvaru?

1. Tiešsaistē šajā portālā, vienojoties ar jebkuru notāru par virtuālās vizītes laiku videorežīmā un elektroniski parakstot līgumu (nepieciešams eParaksts).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra.

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Kāda ir notāra atlīdzība?

 Notāra amata atlīdzība atkarīga no pilnvaras veida: 

1) universālpilnvara - 49 eiro.

2) ģenerālpilnvara - 25 eiro.

3) speciālpilnvara - 19 eiro.

4) pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai - 5 eiro.

5) pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai - 10 eiro.

6) pilnvarojuma atsaukums - 12 eiro.

Papildus pieskaitāma atlīdzība par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojumu un faktiskie izdevumi. Par izmaksām konkrētajā situācijā informēs zvērināts notārs.