Atpakaļ pie pakalpojumiem
Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

Atbrīvošanas no parādsaistībām mērķis ir veicināt fiziskās personas, kuras atbilst Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma prasībām:

1. Maksātspējas atjaunošanu.
2. Līdzdalību ekonomiskajā vidē.
3. Finanšu pratības stiprināšanu.

Atbrīvot var no parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma.

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu, ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta.

Saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 8. panta otro daļu pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām sagatavo atbilstoši šā likuma 1. pielikumam.

Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumenti, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

Notāra amata atlīdzība - pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām - 100 eiro. Papildus pieskaitāma atlīdzība par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojumu un faktiskie izdevumi. Par izmaksām konkrētajā situācijā informēs zvērināts notārs.

Plašāka informācija pieejama šajā portālā un arī Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.