Piekrišanas

Nepieciešamas gadījumos, kad publiski ticamā dokumentā jāpauž piekrišana citu personu darbībai vai dažāda veida tiesiskiem darījumiem.

Notariāli apliecinātu piekrišana nepieciešama, piemēram gadījumā, ja bērnam jāšķērso Latvijas robeža patstāvīgi, bez vecākiem piemēram – dodoties uz sacensībām, koncertiem u.tmldz.).

Notariāli apliecināta piekrišana nepieciešama nekustamā īpašuma darījuma nostiprināšanai vai kāda cita ieraksta izdarīšanai Zemesgrāmatā, gadījumos, ja Komercreģistrā jāiesniedz piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu u.tml.

Kā dot piekrišanu?

1. No 01.07.2018. on-line vienojoties ar jebkuru notāru par sarunas laiku videokonferences režīmā un elektroniski parakstot piekrišanu, izmantojot personas apliecību jeb eID karti (kartē jābūt aktivizētam elektroniskajam parakstam).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra ar pasi vai personas apliecību (eID).

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Jautājumi par piekrišanām?