Testamenti

Testaments ir vienpusējs rīkojums, ko persona dod savas nāves gadījumam par visu savu mantu, par kādu tās daļu, vai par atsevišķām lietām vai tiesībām. Visdrošāk ir taisīt testamentu pie zvērināta notāra, jo viņš noskaidros Jūsu gribu un korekti ierakstīs to testamentā, kas pastāvīgi glabāsies pie zvērināta notāra, dati par to vienmēr būs atrodami elektroniskā Publisko testamentu reģistrā. Testamentu jebkurā laikā var mainīt vai atcelt.

Kā taisīt publisku testamentu?

1. No 01.07.2018. on-line vienojoties ar jebkuru notāru par sarunas laiku videokonferences režīmā un elektroniski parakstot līgumu, izmantojot personas apliecību jeb eID karti (kartē jābūt aktivizētam elektroniskajam parakstam).

2. Līdzējiem klātienē vēršoties pie zvērināta notāra ar pasi vai personas apliecību (eID).

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Jautājumi par testamentiem?