Atpakaļ pie pakalpojumiem
Laulības šķiršana

Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja:

1) laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas;
2) laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un starp viņiem nepastāv strīds par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Rakstveida vienošanos par to sagatavos zvērināts notārs.

Kā šķirt laulību pie zvērināta notāra?

1. Tiešsaistē šajā portālā, vienojoties ar jebkuru notāru par virtuālās vizītes laiku videorežīmā un elektroniski parakstot līgumu (nepieciešams eParaksts).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra.

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Kāda ir notāra atlīdzība?

 Notāra amata atlīdzība: 

1) par laulības šķiršanas lietas vešanu - 88 eiro.

2) vienošanās notariālā akta formā par  nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem - 0,5% no uzturlīdzekļu maksājumu kopsumas par vienu gadu, bet ne mazāk par 80 eiro.

3) vienošanās notariālā akta formā par kopīgās mantas sadali - 0,5% no manas vērtības, bet ne mazāk par 80 eiro.

4) vienošanās projekts, ja neseko notariāls akts - 100 eiro.

Papildus pieskaitāma atlīdzība par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojumu un faktiskie izdevumi. Par izmaksām konkrētajā situācijā informēs zvērināts notārs.