Atpakaļ pie pakalpojumiem
Laulības šķiršana

Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja:

1) laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas;
2) laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un starp viņiem nepastāv strīds par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Rakstveida vienošanos par to sagatavos zvērināts notārs.

Kā šķirt laulību pie zvērināta notāra?

1. Tiešsaistē šajā portālā, vienojoties ar jebkuru notāru par virtuālās vizītes laiku videorežīmā un elektroniski parakstot līgumu (nepieciešama eID karte ar aktivizētu elektronisko parakstu).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra.

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.