Alūksnē, Kuldīgā un Gulbenē praksi uzsāk jaunie notāri Ilze Liberte, Ilona Litinska un Ģirts Dombrovskis

Šodien, 2023. gada 1. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs pieņēma triju jauno notāru zvērestu. Līdz ar zvēresta došanu notāri var sākt pildīt amata pienākumus.

Zvērināta notāre Ilze Liberte no 12. jūnija praktizēs Alūksnē, Ilona Litinska no 1. jūnija Kuldīgā, Ģirts Dombrovskis no 7. jūnija Gulbenē.

Sveicot jaunos notārus ar pievienošanos tiesu sistēmai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja viņiem ik pa laikam ieskatīties notāra zvēresta tekstā. “Zvērestam nav tikai simboliska, tam ir arī lietišķa nozīme, jo būtībā tā tekstā ir ietverta dziļa doma. Un, ja kādā brīdī jums nav atbildes uz kādu sarežģītu jautājumu, pārlasiet vēlreiz zvēresta tekstu, un atbilde pati atnāks pie jums,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Anta Maldupe-Krūmiņa, sveicot jaunos notārus ar profesionālā ceļa uzsākšanu, vēlēja ikdienas darbā saglabāt to mirdzumu acīs, kāds viņiem ir šodien, nododot zvērestu. “Saviem klientiem radiet tiesisku drošību un tiesisku paļāvību, ka viss būs kārtībā. Veicot pienākumus, novēlu raudzīties plašāk, spēt sasaistīt un saskatīt vairāk, kā saka likuma formālais burts,” sacīja Notāru padomes priekšsēdētāja vietniece.

Informācija un bilde arī Augstākās tiesas tīmekļvietnē