Alūksnē, Valkā, Rēzeknē un Daugavpilī zvērināta notāra praksi uzsāk jauni notāri Normunds Bodnieks, Harijs Rubenis, Kristīne Malta-Grigule un Māra Veisa

No kreisās - Oskars Nollendorfs, Kristīne Malta-Grigule, Mārtiņš Limbēns, Māra Veisa, Harijs Rubenis un Normunds Bodnieks (J. Deinata foto).

2022. gada 7. jūnijs ir pirmā darba diena trim zvērinātiem notāriem - Mārai Veisai, Kristīnei Maltai-Grigulei un Harijam Rubenim, savukārt Normunds Bodnieks savu pirmo apmeklētāju gaidīs 8. jūnijā.

Visiem ir maģistra grāds tiesībzinātnēs un daudzu jo daudzu gadu darba pieredze notariātā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem triju notāru zvērestu

Zvērinātas notāres Māras Veisas birojs Daugavpilī atrodas 18. novembra ielā 21, Kristīnes Maltas-Grigules birojs Rēzeknē atrodas Rancāna ielā 36, Normunds Bodnieks Alūksnē praktizēs Helēnas ielā 52, savukārt Harijs Rubenis sniegs juridisko palīdzību gan Valkā, Rīgas ielā 25, gan Smiltenē, Dārza ielā 11.

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformācija atrodama sadaļā "Meklēt notāru".