Anete Freiberga - zvērināta notāre Rēzeknē

J. Deinata foto

Kopš 2023. gada oktobra zvērināta notāra amata pienākumus Rēzeknē pilda Anete Freiberga.

Viņai ir maģistra grāds tiesībzinātnēs. Notariātā Anete ir kopš 2012. gada, kad viņa uzsāka darba gaitas zvērināta notāra Romualda Laizāna birojā. Sākotnēji kā biroja darbiniece, vēlāk kļūstot par zvērināta notāra palīdzi.

Ārpus darba pienākumiem, Anete dzied korī, spēlē vijoli un skrien maratonus. 

Zvērinātas notāres Anetes Freibergas birojs Rēzeknē atrodas N. Rancāna ielā 36.

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformācija atrodama šā portāla sadaļā “Meklēt notāru”.