Austrālijas notāru sadarbības vizīte Latvijā

2022. gada 21. un 22. septembrī Latvijā viesojās Austrālijas Viktorijas štata notariāta pārstāvji. Šo vizīti īpašu padara apstāklis, ka starp delegātiem bija Austrālijas latvietis - Dāvids Dārziņš.

Pirmajā dienā Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš un Austrālijas Viktorijas štata notāru padomes priekšsēdētājs Mišels Bula noslēdza sadarbības līgumu, apņemoties veidot ciešāku dialogu un pieredzes apmaiņu. Šādam sadarbības līgumam ir liela nozīme, jo Austrālijas notariāts pieder “common law”, savukārt Latvija “civil law” tiesību tradīcijas lokam.

Tāpat Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš, padomes loceklis Aigars Kaupe, padomes rīkotājdirektors Gatis Litvins un jaunākā juriste Anna Marija Onckule sniedza pārskatu par Latvijas tiesisko sistēmu, notariāta darbības pamatprincipiem un notariālā procesa digitalizāciju.

Otrajā dienā Austrālijas notārus uzņēma Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas amatpersonas. Tika apspriesta Latvijas un Austrālijas starptautiskā sadarbība civiltiesībās un citās jomās, kā arī Latvijas notariāta līdzšinējā attīstība, sankciju noteikšana Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un atbalsts Ukrainai Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ.

Foto: Jānis Deinats