ES Notāru padomes prezidentūras maiņa Berlīnē

20.01.2023. Latvijas tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un viņas padomnieks Inguss Kalniņš, Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvji – priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš, priekšsēdētāja vietniece Anta Maldupe-Krūmiņa, loceklis Aigars Kaupe un rīkotājdirektors Gatis Litvins - piedalījās Eiropas Savienības Notāru padomes prezidentūras maiņas ceremonijā Berlīnē. Pasākumā piedalījās arī Vācijas tieslietu ministrs Marco Buschmann, Starptautiskās Notāru savienības prezidents Lionel Galliez, Ukrainas Notāru padomes priekšsēdētājs Volodymyr Marchenko un citu valstu pārstāvji.

Eiropas Savienības Notāru padome apvieno 22 valstis un 45 000 notārus. 2023.gadā Eiropas Savienības Notāru padomes prezidents būs Latvijas izvirzītais Vācijas notārs Peter Stelmaszczyk. Viņš pārņēma pilnvaras no Itālijas notāra Giampaolo Marcoz.

Šogad Eiropas Savienības Notāru padomes prioritātes būs:

1) starptautisko sankciju ievērošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas efektivitāte;
2) notariālās palīdzības un iekšējo procesu digitalizācija;
3) rīcībnespējīgo personu tiesību aizsardzība pārrobežas attiecībās;
4) atbalsts Ukrainai un Ukrainas notāriem.

Prezidentūras maiņas ceremonijā tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere norādīja, ka Eiropas Savienības Notāru padomes prezidentūra būs īpaša, jo to veidos gan Latvijas, gan Vācijas notariātu pārstāvji. Abu valstu kopprezidentūrai ir loģisks un vēsturisks pamats, jo tās saista ne tikai dalība Eiropas Savienībā, bet arī vēsturiska juridiskā mijiedarbība, kā arī kopīgas notariāta prioritātes. Līdz šim Latvijas notariāta īstenotie notāru digitālie pakalpojumi Latvijā ir labs piemērs tieslietu jomas digitalizācijas projektiem ES līmenī, ko varētu popularizēt pārējo dalībvalstu vidū.

Vācijas tieslietu ministrs Marco Buschmann uzsvēra notariāta lielo nozīmi, lai nodrošinātu darījumu drošību un publisko reģistru ierakstu stabilitātīti un pareizību. Darījumu notariālā forma ir priekšnoteikums, lai līdzēji pieņemtu apzinātus un informētus lēmumus. Notariālā forma palīdz nodrošināt mūsdienās tik svarīgo brīvību.