Gada cilvēks Latvijas notariātā šogad – Aigars Kaupe

Latvijas notariātā pasniegts ikgadējais apbalvojums “Gada notārs”, un to šogad saņēma zvērināts notārs Aigars Kaupe – par ieguldījumu notariāta sistēmas attīstībā, notariāta vērtību popularizēšanā un augstiem morāles kritērijiem. Viņš īpaši augstu novērtēts par zināšanu un prasmju atpazīt aizdomīgus darījumus mērķtiecīgu pilnveidošanu nacionālā un starptautiskā mērogā, lai novērstu noziedzīgu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā. 

Aigars Kaupe ir zvērināts notārs jau kopš 2003. gada. Savu profesionālo darbību notariātā sāka kā zvērinātas notāres Valdas Vaivaras palīgs, kuras birojā pirms tam bija strādājis kā konsultants.Aigars Kaupe pēc izglītības ir ne tikai jurists, bet arī arhitekts. Viņam ir ne tikai maģistra grāds tiesību zinātnē, bet pabeigta Arhitektūras un būvniecības fakultāte un iegūts inženierzinātņu speciālista diploms. Interesanti, ka viņa paša prāt jurista profesija ir radošāka nekā arhitekta darbs.

Iespējams, tāpēc, ka Aigars Kaupe daudzus gadus ir cīnījies par uzvarām, būdams vieglatlētikas komandā, viņa cīņas gars un tieksme iesaistīties vainagojusies ar neskaitāmām iniciatīvām arī notariātā. Kopš 2008. gada viņš ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) loceklis, pārstāv Latviju Starptautiskās notāru savienības (UINL) Ģenerālajā padomē, darbojas UINL darba grupā NILLTFN jautājumos, pārstāv Latvijas notariātu NILLTFN jomā tikšanās reizēs ar Moneyval komisijas un OESD ekspertiem. Viņš ir arī aktīvs notariāta digitālās transformācijas darba grupas dalībnieks.

“Aigars ir ļoti disciplinēts un atsaucīgs. Viņš velta daudz privātā laika sabiedrisko pienākumu veikšanai, jo īpaši, lai veicinātu vienotas izpratnes veidošanu NILLTFN jautājumos notariātā. Notariāta kopīgās vajadzības Aigars uzskata par prioritārām, iepretī personīgajām vajadzībām. Tolerants. Saglabā profesionālu attieksmi arī emocionāli nepatīkamās un stresa situācijās. Viņam piemīt humora izjūta, labvēlība un pozitīvisms, kā arī spēja skaidri un argumentēti pamatot savu nostāju. Saskaroties ar problēmu, Aigars meklē risinājumu, nevis argumentus, kāpēc to nedarīt. Savukārt, piedāvājot risinājumus, ņem vērā visas intereses un balstās uz pieredzēm dažādos līmeņos,” stāsta LZNP priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš. Viņš norāda, ka stāsts par 2019. gada “Gada notāru” ir stāsts par cilvēku, kura dzīves moto ir: “Ja ko dari, tad godīgi, uzmanīgi un precīzi.” 

Izvērtējot Latvijas notāru individuālo veikumu, titulu “Gada notārs” Latvijas Zvērinātu notāru padome piešķīra jau 13. gadu. Tas kalpo kā apliecinājums ne tikai notāra nevainojamai profesionālajai darbībai ikdienā, bet arī ieguldījumam visas notariāta sistēmas attīstībā un popularizēšanā.

Katru gadu savu simpātiju “Gada notārs” pretendentu izvērtēšanas procesā izvirza arī Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroja darbinieki, un šogad par tādu viņi izraudzījuši zvērinātu notāri Ilzi Pilsētnieci, novērtējot viņas aktīvu iesaisti zvērināta notāra profesijas ilgtermiņa attīstības procsos, kā arī drosmi atteikties no viltus pazemības, skaidri paužot attieksmi: “Man patīk, un es gribu to darīt!”.

Video par Aigaru Kaupi.