Gunita Gapševičiene devusi zvērināta notāra palīga svinīgo solījumu

2021. gada 12. augustā, Gunita Gapševičiene pēc svinīgā solījuma došanas tieslietu ministram tika apstiprināta par zvērinātas notāres Evijas Paļumas palīdzi Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā. 

Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas prombūtnes laikā un gadījumos, kad jāizdara notariālā darbība ārpus zvērināta notāra prakses vietas.

Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis divdesmit viena gada vecumu, ieguvis otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, vismaz divus gadus darbojies pie zvērināta notāra un ir nokārtojis zvērināta notāra palīga eksāmenu. 

Zvērinātu notāru palīgiem, kuri šajā amatā darbojušies vismaz divus gadus, pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas ir priekšrocības tikt apstiprinātiem par zvērinātiem notāriem.

Latvijā pašlaik praktizē 103 zvērināti notāri. Pie viņiem strādā 47 palīgi.