Ievēlēta jaunā Latvijas Zvērinātu notāru padome

Šodien, 2023. gada 11. decembrī savus pienākumus sāk pildīt jaunievēlētā Latvijas Zvērinātu notāru padome. Turpmākos trīs gadus Latvijas Zvērinātu notāru padomi vadīs zvērināts notārs Aigars Kaupe, savukārt viņa vietnieces pienākumus pildīs zvērināta notāre Ilze Metuzāle.

Jaunievēlētais Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe kopš 2003. gada ir zvērināts notārs Rīgā. Pēc izglītības viņš ir ne tikai jurists ar maģistra grādu tiesību zinātnē, bet arī arhitekts – savulaik absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un būvniecības fakultāti, kur ieguvis inženierzinātņu speciālista diplomu. Kopš 2008. gada viņš ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) loceklis, pārstāvējis Latviju Starptautiskās notāru savienības (UINL) Ģenerālajā padomē, darbojies UINL darba grupā NILLTFN jautājumos, pārstāvējis Latvijas notariātu NILLTFN jomā tikšanās reizēs ar Moneyval komisijas un OECD ekspertiem.

Savā pirmajā uzrunā kolēģiem Aigars Kaupe sacīja: "Ikviens darbs sokas labāk, ja tiek darīts pārdomāti, bet viegli – tādu saskatu arī savas gaidāmās vadības rokrakstu. Turpmākos trīs gadus mana uzmanība būs vērsta uz tikko aktualizēto organizācijas vērtību – profesionalitātes, cilvēcības, attīstības – praktisku iedzīvināšanu klientu apkalpošanā un notariāta procedūrās, notariāta un notāru padomes biroja kapacitātes stiprināšanu, jaunu informācijas tehnoloģiju straujāku ieviešanu notariālo pakalpojumu sniegšanā un finansējuma nodrošināšanu šiem procesiem. Spēcīgs notariāts kā tieslietu sistēmas organiska sastāvdaļa stiprina tieslietu sistēmu kopumā, bet spēcīga tieslietu sistēma stiprina valsti un nodrošina tiesiskumu – ne abstrakti, bet ikvienam sabiedrības loceklim!" Tāpat viņš aicināja būt drošiem un darīt lietas pareizi un precīzi, lai attīstītu notariātu, notāru elektroniskās sistēmas, kā arī nebaidīties ikdienas darbā integrēt jauninājumus, tostarp mākslīgā intelekta risinājumus.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Ilze Metuzāle ir zvērināta notāre Rīgā, iepriekš, kopš 2020. gada, ir bijusi LZNP locekle. Līdztekus darbam notāra birojā Ilze Metuzāle ir arī Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja vietniece.
 
Latvijas zvērinātu notāru kopsapulce ievēlēja ne tikai priekšsēdētāju Aigaru Kaupi un viņa vietnieci Ilzi Metuzāli, bet vēl septiņus LZNP locekļus – zvērinātu notāri Antu Maldupi-Krūmiņu (Rīga), Agri Jaunpujēnu (Valmiera), Zani Ankravu (Rīga), Romualdu Laizānu (Rēzekne), Kristīni Kreili (Rīga), Jāni Skrastiņu (Rīga) un Eviju Birzuli (Daugavpils). No iepriekšējā LZNP sastāva pārvēlēti un darbu nākamos trīs gadus turpinās 7 no 9 padomniekiem. Jaunās padomes galvenais uzdevums būs turpināt iepriekš iesāktos darbus – notariālo pakalpojumu digitalizāciju un tāda e-rīka kā digisekretāra ieviešanu notāru ikdienas darba atvieglošanai un efektivizēšanai, klientu apkalpošanas standarta aktualizēšanu un ieviešanu, kā arī LZNP darbinieku atalgojuma sistēmas sakārtošanu.

Saskaņā ar Notariāta likumu Latvijas Zvērinātu notāru padome ir zvērinātu notāru pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija. Padomes sastāvs tiek ievēlēts uz trīs gadiem, un tās locekļi izpilda savus pienākumus kā goda amatu bez atlīdzības.