Izmaiņas zvērinātu notāru sarakstā

Sākot ar šā gada jūniju, ir mainījušās vairāku zvērinātu notāru prakses vietas.

Cēsīs turpmāk praktizēs zvērināta notāre Iveta Ozoliņa, kura pārņems Ilutas Saulietes līdz šim kārtotās lietas. Viņas birojs atrodas Uzvaras bulvārī 12. Līdz šim Valkā un Smiltenē praktizējošās Ivetas Ozoliņas lietas pārņem zvērināta notāre Linda Eglīte, un viņa klientus pieņems turpat – Rīgas ielā 25, Valkā un Dārza ielā 11, Smiltenē. Savukārt zvērināta notāre Iluta Sauliete turpmāk praktizēs Rīgā, Brīvības gatvē 209-2, Rīgā.

Gulbenē 17. jūnijā darbu uzsāks zvērināta notāre Gita Rubīna. Viņas birojs atradīsies Rīgas ielā 42.

Zvērināta notāre Ilze Popele, kura iepriekš darbojās Dobelē, tagad praktizē Rīgā, Palasta ielā 9, bet Dobeles biroju Brīvības ielā 10B un Ilzes Popeles klientu lietas ir pārņēmusi zvērināta notāre Agnese Stalberte-Švarca. Savukārt viņas klientu lietas, kamēr tiks iecelts jauns zvērināts notārs Krāslavā, tiks nodotas zvērinātai notāre Daugavpilī Evijai Paļumai. Kopumā līdz jauna zvērināta notāra iecelšanai Krāslavā notariālie pakalpojumi Krāslavas iedzīvotājiem pieejami Daugavpilī, Līvānos un Preiļos. Vienlaikus tos Krāslavas novada iedzīvotājus, kuri lieto elektronisko parakstu, aicinām izmantot zvērināta notāra pakalpojumus videokonferences režīmā zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv.

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformāciju var atrast portālā www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”. Tur arī redzams, kurš ir pārņēmis klientu lietas, ja kāds no notāriem ir mainījis savu prakses vietu.