Kopš 15.februāra eParaksts mobile izsniedz vairāk nekā 80 zvērināti notāri 33 pilsētās visā Latvijā

Zvērināti notāri, kuri izsniedz eParaksts mobile:

Rīgā:

1.Inga Muciņa (uz laiku prakse apturēta);

2.Agrita Liepniece;

3.Anita Elksne;

4.Inga Dobbermane;

5.Sarmīte Orlovska;

6.Jānis Skrastiņš;

7.Zane Ernštreite;

8.Daina Roskoša;

9.Kitija Paukina;

10.Agra Šeibe;

11.Sandra Stīpniece;

12.Ilze Freidenfelde;

13.Ilze Pilsētniece;

14.Hermanis Vidžups;

15.Iveta Vitkovska;

16.Irēna Ziringa;

17.Ingūna Bobrovska;

18.Aigars Kaupe;

19.Laila Lapiņa;

20.Arlita Mintāle;

21.Ineta Bulāne;

22.Ilze Popele;

23.Evita Mančinska;

24.Janīna Nollendorfa;

25.Ilona Purmala;

26.Eduards Virko;

27.Arnis Krēgers;

28.Ināra Reliņa;

29.Guna Stikute;

30.Daina Trautmane;

31.Inga Kalniškāne;

32.Rihards Mintāls;

33.Ilze Metuzāle

34.Anta Maldupe-Krūmiņa;

35.Ilona Grikke;

36.Māra Krasovska

    Baldonē:

Iveta Lūse

       Baložos:

      Vitālijs Bogdāns

       Jūrmalā:

1.Renāte Rone;

2.Santa Terjohina

       Olainē:

      Agita Macijevska

      Salaspilī:

      Iveta Lūse

      Ādažos:

      1. Iveta Ozoliņa;

      2. Kaspars Gerhards

      Alūksnē:

      Dace Elksne

      Cēsīs:

     1.Kristīne Šapčenko;

     2.Arita Ratniece

      Gulbenē:

      Dace Elksne

 Limbažos:

      Dace Ozoliņa

      Madonā:

      Jānis Brants

Smiltenē:

      Linda Eglīte

Valkā:

      Linda Eglīte

Valmierā:

      Agris Jaunpujēns

Aizkrauklē:

      Sandra Logina

Bauskā:

1.Aija Biezā;

2.Zenta Reliņa

     Dobelē:

     Agnese Stalberte-Švarca

     Jelgavā:

1.Ieva Krūmiņa;

2.Vita Krekle-Muižniece;

3.Daina Andersone

    Jēkabpilī:

1.Gundega Rutkovska;

2.Eva Igaune-Sēle

  Ogrē:   

   Marta Zeile-Trijeca

  Tukumā:

1.Gita Rubīna;

2.Maija Lerha

  Kuldīgā:

  Irīna Birzniece

 Liepājā:

1.Aija Burbecka;

2.Vineta Novicka

Saldū:

 Baiba Skreba

Talsos:

Indulis Šermukšnis 

Ventspilī:

1.Ilze Roze;

2.Monika Laiviņa-Laiviniece;

3.Gija Zablovska

Balvos:

Inese Laure

Daugavpilī:

1.Inese Moroza;

2.Evija Paļuma;

3.Inese Purvinska;

4.Inga Ērgle;

5.Regīna Bogdāne

Krāslavā:

       Meldra Kaļva

Līvānos:

      Gunta Daugaviete

Preiļos:

     Kristīne Logina

Rēzeknē:

1.Sandra Romāne;

2.Ļubova Pavlovska;

3.Romualds Laizāns