Kopš 15.februāra eParaksts mobile izsniedz vairāk nekā 80 zvērināti notāri 33 pilsētās visā Latvijā

No 2021. gada 14. septembra ir plānotas izmaiņas zvērinātu notāru pakalpojumu cenrādī, kas paredz amata atlīdzību par fiziskas personas identitātes pārbaudi 5 EUR + PVN  apmērā. Tā kā personas identificēšana ir viens no būtiskākajiem posmiem eParaksts mobile izsniegšanas procesā, turpmāk tiks piemērota amata atlīdzība par notāra sniegtajiem pakalpojumiem.

Zvērināti notāri, kuri izsniedz eParaksts mobile:

Rīgā:

1.Inga Muciņa (uz laiku prakse apturēta);

2.Agrita Liepniece;

3.Anita Elksne;

4.Inga Dobbermane;

5.Sarmīte Orlovska;

6.Jānis Skrastiņš;

7.Zane Ernštreite;

8.Daina Roskoša;

9.Kitija Paukina;

10.Agra Šeibe;

11.Sandra Stīpniece;

12.Ilze Freidenfelde;

13.Ilze Pilsētniece;

14.Hermanis Vidžups;

15.Iveta Vitkovska;

16.Irēna Ziringa;

17.Ingūna Bobrovska;

18.Aigars Kaupe;

19.Laila Lapiņa;

20.Arlita Mintāle;

21.Ineta Bulāne;

22.Ilze Popele;

23.Evita Mančinska;

24.Janīna Nollendorfa;

25.Ilona Purmala;

26.Eduards Virko;

27.Arnis Krēgers;

28.Ināra Reliņa;

29.Guna Stikute;

30.Daina Trautmane;

31.Inga Kalniškāne;

32.Rihards Mintāls;

33.Ilze Metuzāle

34.Anta Maldupe-Krūmiņa;

35.Ilona Grikke;

36.Māra Krasovska

    Baldonē:

Iveta Lūse

       Baložos:

      Vitālijs Bogdāns

       Jūrmalā:

1.Renāte Rone;

2.Santa Terjohina

       Olainē:

      Agita Macijevska

      Salaspilī:

      Iveta Lūse

      Ādažos:

      1. Iveta Ozoliņa;

      2. Kaspars Gerhards

      Alūksnē:

      Dace Elksne

      Cēsīs:

     1.Kristīne Šapčenko;

     2.Arita Ratniece

      Gulbenē:

      Dace Elksne

 Limbažos:

      Dace Ozoliņa

      Madonā:

      Jānis Brants

Smiltenē:

      Linda Eglīte

Valkā:

      Linda Eglīte

Valmierā:

      Agris Jaunpujēns

Aizkrauklē:

      Sandra Logina

Bauskā:

1.Aija Biezā;

2.Zenta Reliņa

     Dobelē:

     Agnese Stalberte-Švarca

     Jelgavā:

1.Ieva Krūmiņa;

2.Vita Krekle-Muižniece;

3.Daina Andersone

    Jēkabpilī:

1.Gundega Rutkovska;

2.Eva Igaune-Sēle

  Ogrē:   

   Marta Zeile-Trijeca

  Tukumā:

1.Gita Rubīna;

2.Maija Lerha

  Kuldīgā:

  Irīna Birzniece

 Liepājā:

1.Aija Burbecka;

2.Vineta Novicka

Saldū:

 Baiba Skreba

Talsos:

Indulis Šermukšnis 

Ventspilī:

1.Ilze Roze;

2.Monika Laiviņa-Laiviniece;

3.Gija Zablovska

Balvos:

Inese Laure

Daugavpilī:

1.Inese Moroza;

2.Evija Paļuma;

3.Inese Purvinska;

4.Inga Ērgle;

5.Regīna Bogdāne

Krāslavā:

       Meldra Kaļva

Līvānos:

      Gunta Daugaviete

Preiļos:

     Kristīne Logina

Rēzeknē:

1.Sandra Romāne;

2.Ļubova Pavlovska;

3.Romualds Laizāns