Likuma grozījumi saistībā ar attālināto apliecināšanu sociālās aprūpes iestādēs

2021. gada 25. martā  stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

Saistībā ar iepriekš minētā likuma grozījumiem jāievēro, ka:

1) Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums ir pagaidu regulējums līdz Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai un šī likuma spēkā esamībai.

2) Sociālās aprūpes iestādēs esošām aprūpējamajām personām notariālo palīdzību sniedz līdzšinējā kārtībā:

1. klātienē, ja konkrētajā sociālajā aprūpes iestādē ir atļautas klātienes vizītes un tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi;

2. attālināti vispārīgajā kārtībā saskaņā ar Notariāta likuma E1 sadaļas noteikumiem.

3) Jaunais regulējums ir attiecināms tikai uz gadījumu, ja aprūpē esošai personai nav elektroniskā paraksta un objektīvu iemeslu dēļ viņai nav iespējams to iegūt. Šajā gadījumā:

1. sociālās aprūpes iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt aprūpē esošai personai nepieciešamo atbalstu un tehniskos līdzekļus saziņai ar notāru videokonferences režīmā atbilstoši Notariāta likuma E1 sadaļai;

2. aprūpē esošai personai un sociālās aprūpes iestādes vadītājam katram jābūt klienta profilam portālā latvijasnotars.lv;

3. norunātajā datumā un laikā videokonferencei notārs piesaista gan aprūpē esošo personu, gan sociālās aprūpes iestādes vadītāju. Abi piedalās katrs caur savu portāla latvijasnotars.lv profilu;

4. elektronisko aktu vai apliecinājumu elektroniski paraksta sociālās aprūpes iestādes vadītājs, ja aprūpē esošā persona uzdod to savā vietā izdarīt šai personai.

Nosacījumi videokonsultācijas norisei pieejami šeit.