Notārus turpinās vadīt Jānis Skrastiņš un Anta Maldupe Krūmiņa

Šā gada 13.novembrī notika zvērinātu notāru kopsapulce, kuras laikā tika ievēlēta Latvijas Zvērinātu notāru padome un revīzijas komisija.

Par padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts zvērināts notārs Jānis Skrastiņš, savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieces amatu saglabāja Anta Maldupe-Krūmiņa. Jaunievēlētā Padome vadīs un pārstāvēs Latvijas notariātu nākamos trīs gadus.

Kā atzina Jānis Skrastiņš: ”Galvenais princips, kuru savā līdzšinējā darbā  ievēroja Padome  – atklāta un draudzīga diskusija, neslēpjot savu viedokli.” Šis princips trīs gadu laikā  ir īstenots vairāk kā 860 reizes, jo tieši tik daudz lēmumus 45 sēdēs ir pieņēmusi Padome.

Svarīgākie virzieni, kuros notariāts turpinās darbu arī augstas nenoteiktības apstākļos – tā ir IT attīstība, lai sniegtu klientam ērtu, kvalitatīvu un mūsdienīgu pakalpojumu, labi uzturēti un finansiāli stabili zvērinātu notāru biroji, kā arī strikta likuma un notariālā procesa ievērošana katra notāra darbā. Zīmīgi, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns, tieši notariāta digitālo pārveidi uzteica īpaši, kā arī novēlēja Latvijas Zvērinātu notāru padomei nezaudēt komandas garu.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs atgādināja par notariāta piederību tiesu varai, secīgi neitralitāte un neatkarība kā tiesu varai raksturīgās vērtības ir īpaši sargājamas arī notariātā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzteica līdzšinējo Latvijas Zvērinātu notāru padomes darbu novērtējot to kā teicamu, kā arī vēlreiz vērsa uzmanību uz to, ka  zvērināta notāra darbs tiešā veidā ietekmē tiesu darba kvalitāti, jo ja labi sastādīts notāra dokuments, tiesās nonāk mazāk lietu, savukārt nonākušās lietas ir vieglāk izskatīt.       

Padomē tika ievēlēti: Aigars Kaupe (Rīga, 17 gadi notāra amatā), Agris Jaunpujēns (Valmiera, 10 gadi notāra amatā), Eva Igaune Sēle (Jēkabpils, 14 gadi notāra amatā ), Ilze Metuzāle (Rīga, 17 gadi notāra amatā), Zane Ernštreite (Rīga, 14 gadi notāra amatā ), Evija Paļuma (Daugavpils, 8 gadi notāra amatā ) un Inese Jaunzeme (Rīga, 27 gadi notāra amatā).

Savukārt revīzijas komisijā, kuras uzdevums ir kontrolēt Padomes finansiālo darbību, tika ievēlēti Santa Terjohina, Ilona Purmala, Inga Dreimane, Iveta Lūse, un Jevgēnija Jaunģelže.

Ievērojot ārkārtējās situācijas prasības, zvērinātu notāru kopsapulce un balsošana notika attālināti un elektroniski. 

Foto: Jānis Deinats