Par Ukrainas civiliedzīvotāju atbrīvošanu no zvērināta notāra amata atlīdzības

Latvijas Zvērinātu notāru padome šobrīd domās ir ar Ukrainu un tās cilvēkiem.

 

Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēmusi lēmumu atbrīvot  no zvērināta notāra amata atlīdzības Ukrainas  civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ  (plašāku informāciju var saņemt pie zvērināta notāra).

Latvijas Zvērinātu notāru padome pauž atbalstu Ukrainai, tās suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai.

 

Krievija pārkāpj vairākas starptautiskās tiesības. Krievijas agresija pret Ukrainas valsti ir nepieņemama. Nevainīgu cilvēku ciešanas nav attaisnojamas ar neko.  Mēs ticam, ka taisnīgums un labais vienmēr uzvar! 

 

Mēs arī cienām Ukrainas karavīrus un apbrīnojam ukraiņu drosmi un pašaizliedzību cīņā par savu un visas Eiropas drošību. 

 

Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu."/Rainis/

 

Слава Україні! Героям слава!

 

_____________________________________________________

(UA)

Рада присяжних нотаріусів Латвії думками разом з Україною та її народом.

Рада присяжних нотаріусів Латвії прийняла рішення звільнити громадян України, які покидають Україну або не можуть повернутися в Україну через збройний конфлікт, спричинений Російською Федерацією, від винагороди присяжного нотаріуса (докладніше у присяжного нотаріуса).

Рада присяжних нотаріусів Латвії висловлює підтримку Україні, її сувернітету та територіальній цілісності.

 

Росія грубо порушує міжнародне право. Агресія Росії проти держави України є неприйнятною. Страждання невинних людей не може бути виправдено нічим. Ми віримо, що справедливість та добро завжди перемагає!

 

Ми також поважаємо українських воїнів та захоплюємося хоробрістю та самовідданістю українців у боротьбі за свою безпеку та безпеку цілої Європи.

 

Не народ проти народу піде війною, але усі разом проти темряви."/Райніс/

 

Слава Україні! Героям слава

______________________________________________________________

(ENG)

The Council of Sworn Notaries of Latvia is currently with Ukraine and its people.

 

The Council of Sworn Notaries of Latvia has decided to release Ukrainian civilians who leave Ukraine or who cannot return to Ukraine due to the armed conflict caused by the Russian Federation from the remuneration of a sworn notary (more information is available from a sworn notary).

 

The Council of Sworn Notaries of Latvia express its support for Ukraine, its sovereignty and teritorial indivisibility.

 

Russia is violating several international rights.Russia's aggression against the Ukrainian state isunacceptable. The suffering of innocent people is not justified by anything. We believe in justice and good will always win!

 

We respect Ukrainian soldiers and admire Ukrainian courage and selflessness in the fight for the security of their and all Europe.

 

“Not the people against the people in the war, butall together against the darkness.”

/Rainis/

 

Слава Україні! Героям слава!

 

 

_____________________________________________________________________________

(RUS) 

Совет присяжных нотариусов Латвии сейчас в мыслях с Украиной и ее народом.

  

Латвийский совет присяжных нотариусов принял решение освободить граждан Украины, которые покидают Украину или не могут вернуться в Украину из-за вооруженного конфликта, вызванного Российской Федерацией, от вознаграждения присяжного нотариуса (дополнительную информацию можно получить у присяжного нотариуса).

Совет присяжных нотариусов Латвии выражает поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной неделимости.

 

Россия нарушает ряд положений международного права. Агрессия России против Украины недопустима. Страдания невинных людей ничем нельзя оправдать.  Мы верим, что справедливость и добро всегда побеждают! 

 

Мы также выражаем уважение украинским солдатам и восхищаемся мужеством и самоотверженностью украинцев в борьбе за свою безопасность и безопасность всей Европы. 

 

«Не народ против народа, а все вместе против тьмы». /Райнис/

 

Слава Україні! Героям слава!

_____________________________________________________