Pieteikšanās uz notāra eksāmenu līdz 8.martam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir paziņojusi, ka zvērināta notāra eksāmens notiks:

pirmā daļa 2024. gada 22., 23. un 24.maijā

otrā daļa 2024. gada 27. maijā

trešā daļa 2024. gada 29., 30. un 31.maijā

Iesniegumu par atļauju kārtot eksāmenu, apliecinot savu atbilstību Notariāta likuma 16. panta prasībām un pievienojot dzīves gājuma aprakstu (CV), pierādījumus par atbilstību Notariāta likuma 9. panta pirmās daļas 1.–5. punkta prasībām, Notariāta likuma 11.2 pantā minētās atsauksmes un kvīti par eksāmena naudas samaksu, jāiesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) līdz šā gada 8.martam. Tālrunis uzziņām: 67036722.